Ukážky testov z prijímacích skúšok minulých rokov

Ochrana osobných údajov
-
Zverejňovanie informácií
-
Voľné pracovné miesta
-
Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov
- Smernica -

Žiacka školská rada
-
Rada školy
-
Rodičovská radaSami rozhodnite kto
potrebuje vaše dane


Dotazník spokoj. rodiča

Dotazník spokoj. žiaka - predmet/učiteľ

Dotazník spokoj. žiaka - vyučovanie/škola


Turistická ubytovňa


Zu Besuch in der Firma...

Projekty
OA Rožňava
- moderná škola

Efektívnosť školského vzdelávacieho programu
cesta k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov
Projektový
manažér
element zvýšenia kvality života v regióne
Kvalita odbornej prípravy a vzdelávania
prioritný nástroj zamestnanosti
Výučbový  program
prebieha aktualizácia ...
 Digitálni štúrovci 
počítačová gramotnosť