Odborný garant projektu:

Ing. Eva Koščová

E-mail: evik@oarv.edu.sk

Hlavné ciele projektu:


  • Zvýšiť počítačovú gramotnosť žien v gemerskom regióne.


  • Organizovaním kurzov zvýšiť ich digitálnu gramotnosť a sprístupniť prácu s Internetom v multimediálnych učebniach.


  • Získanými vedomosťami zvýšiť možnosť uplatnenia sa na trhu práce.Cieľová skupina:


  • ženy
  • ženy ohrozené nezamestnanosťou
  • zdravotne postihnutí


Súčasný stav:


Cieľová skupina je počítačovo negramotná, alebo má minimálne znalosti v tejto oblasti.