Poslanie združenia Rada rodičov Zápisnice a uznesenia Daruj 2% dane

SAMI ROZHODNITE KTO POTREBUJE VAŠE DANE


Obchodná akadémia ako stredná odborná škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces na veľmi dobrej úrovni o čom hovoria výsledky práce učiteľov a žiakov, ktoré sú prezentované aj na tejto stránke.

Aby však aj školstvo mohlo držať krok s praxou, obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie 2% dane.


Získané finančné prostriedky využijeme výlučne na:


Prijímateľom 2% dane v prospech našej školy je


Občianske združenie pri Obchodnej akadémii ulica Akademika Hronca
so sídlom Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
,
IČO 42112346, číslo účtu IBAN: SK17 0200 0000 0028 1896 4753


Postup krokov na poukázanie 2% dane

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.