Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy sa zriaďuje pri Obchodnej akadémii v Rožňave. Súčasťou školy je školský internát a školská jedáleň.

Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava, pri ktorej je zriadená.