6317 M - Obchodná akadémia - Školský vzdelávací program Ekonóm - informatik

Ukážky testov z minulých rokov:   MAT1 - MAT2 - MAT3 - SLJ1 - SJL2


6317 M 74 - Obchodná akadémia: bilingválne štúdium anglický jazyk

Ukážky testov z minulých rokov:

2016:   Test - Listening - Posluch - Listening Timetable
2013:   Test - Posluch
2010:   Test - Posluch