ÚLOHY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY


 1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
 2. Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
 3. Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom).
 4. Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
 5. Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
 6. Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
 7. Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
 8. Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
 9. Podpora demokracie v škole.
 10. Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
 11. Boj proti šikanovaniu v škole.
 12. Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
 13. Podporovať dobré vzťahy "učiteľ - žiak".
 14. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
 15. Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
 16. Vzbudenie záujmu študentov o "veľké" témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
 17. Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
 18. Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
 19. Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
 20. Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.NAČO NÁM JE ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR)?


Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

Žiacka školská rada - to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Lenže odznejú len tak na chodbe alebo na zastávke autobusu. Hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady.

Pozor!!!!! Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

Ale nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školy a život na nej vylepšiť.

Vznik:

september 2008

Dokumenty:


Správa o činnosti ŽŠR za rok 2014-2015

Správa o činnosti ŽŠR za rok 2015-2016

Správa o činnosti ŽŠR za rok 2016-2017ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA - ČLENOVIA


    Šk. rok: 2017/2018


Mgr. Denisa Kováčová    koordinátorka ŽŠR
Saskia Mesarčíková   (I.A)
Szilárd Szatno   (I.A)
členka
člen
Radka Borošová   (I.B)
Bianka Kovácsová   (I.B)
členka
členka
Šmídová Pavlína   (II.A)
Kovácsová Boglárka   (II.A)
členka
členka
Žoriová Adiána   (II.B)
Simona Máziková   (II.B)
členka
členka
Tóthová Lucia   (III.A)
Lesňáková Simona   (III.A)
členka
členka
Smreková Sára   (III.B)
Jakub Hovorka   (III.B)
členka
člen
Vesterová Katarína   (IV.A)
Fazekašová Veronika   (IV.A)
tajomník
členka
Vargová Eva   (IV.B) členka
Lendvaiová Boglárka   (V.A)
Vajzer Matrin   (V.A)
členka
člen


Z NAŠICH AKTIVÍT VYBERÁME:


 • Účasť na Workshope ŽŠR v Košiciach
 • Pobytové školenie našej ŽŠR na Šírave
 • Školenie v priestoroch OA
 • Imatrikulácie:
  - 2008/2009 Chyťme sa za ruky
  - 2009/2010 Kráľovstvo OA
  - 2010/2011 Obchodománia
  - 2011/2012 Deň otvorených dverí OA
 • Študentská kvapka krvi
 • Súťaž o super triedu s peňažnými oceneniami
 • Predaj tričiek s logom OA
 • Predaj pohľadníc UNICEF
 • Zbierka použitého ošatenia pre Diakoniu Broumov pri Prahe
 • Mikuláš:
  - rozhlasové vysielanie
  - Mikuláš na ľade
 • Vianočné akcie:
  - Vianočná pošta
  - Vianočná miniolympiáda v telocvični
  - Vystúpenie s programom v detskom domove
  - Súťaž vo viazaní vianočných ikebán
  - Živý Betlehem
 • Voľba riaditeľa OA
 • Obchoďácke fašiangy / 2009, 2011, 2012 /
 • Predaj narcisov- pomoc v boji proti rakovine
 • Aktívna práca v mestskom parlamente pri CVČ
 • Účasť na otvorení mládežníckeho klubu ZÓNA M
 • Deň učiteľov:
  - rozhlasové vysielania s príhovormi žiakov
  - Deň našich učiteľov v telocvični s vyhlasovaním
  - výsledkov žiackej ankety o naj....
 • Deň výziev: športovo zábavné súťaženie učiteľov a žiakov na ihrisku
 • Účasť na konferencii k eurovoľbám


ŽŠR sa teší aj v tomto školskom roku na vaše originálne nápady a pomoc pri ich zrealizovaní.