Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Povinné zverejňovanie informácii
1. Zriaďovacia listina

listina.pdf

2. Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Prístup k informáciám - pristup_k_informaciam.doc / pristup_k_informaciam.pdf

Žiadosť o informáciu - vzor - ziadost_o_informaciu.docx / ziadost_o_informaciu.pdf

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

- miesto_lehota_a_sposob.docx / miesto_lehota_a_sposob.pdf

4. Sadzobník poplatkov za informácie

- sadzobnik.doc / sadzobnik.pdf

5. Organizačná štruktúra

- struktura.png / struktura.pdf

6. Organizácia vyučovania

- organizacia_vyucovania.doc / organizacia_vyucovania.pdf

7. Základné údaje o informačnom systéme

- inf_system.docx / inf_system.pdf

8. Prehľad pokynov, predpisov

- prehlad_pokynov_predpisov.doc / prehlad_pokynov_predpisov.pdf