Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

DUÁLNE VZDELÁVANIE
 
 


Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava zabezpečuje od školského roka 2019/2020 v spolupráci so zamestnávateľmi systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia.

Povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú
v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia:

 • Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

 • Odborný pracovník v oblasti personalistiky

 • Odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

 • Všeobecný administratívny pracovník

 • Administratívny pracovník vo finančníctve

 • Administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy

 • Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb

 • Webový technik

Konkrétne pracovné činnosti, ktoré žiak bude vykonávať:

 1. pracovné pozície zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností.

 2. zostavovanie finančného plánu a rozpočtu spoločnosti, odborné činnosti z oblasti účtovníctva, odmeňovania, rozpočtovania a financovania spoločnosti,

 3. správne vedenie účtovníctva v celom rozsahu, fakturáciu, správu daní, mesačné výkazy, ročnú uzávierku a závierku,

 4. vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd, vedenie dochádzkového systému zamestnancov,

 5. cenové kalkulácie a prehľady jednotlivých zákaziek, pripravovanie podkladov pre spracovanie faktúr, skladové hospodárstvo,

 6. obchodné rokovania s dodávateľmi a odberateľmi,

 7. prezentačné a predajné akcie na podporu predaja,

 8. administratívnu podporu jednotlivých zložiek manažmentu,

 9. organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, prípravu obchodných a služobných ciest, rezerváciu hotelov, leteniek,

 10. vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní,

 11. vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi, štátnymi inštitúciami v štátnom jazyku i v cudzom jazyku,

 12. platobný a obchodný styk klientov, evidenciu a archiváciu dokumentov,

 13. tvorbu webových stránok a ich spravovanie.

Prijímacie skúšky sa budú konať samostatne pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania a samostatne pre ostatných žiakov. Kritériá na prijatie na študijný odbor sú rovnaké. Bližšie informácie na: http://www.oarv.edu.sk/odbory.html


 
PREČO PRÁVE DUÁL?
 
 
 1. Duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa.

 2. Žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti - zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi.

 3. Žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve s konkrétnym zamestnávateľom.

5 krokov žiaka a rodiča smerom k duálu

1. krok
Ak sa žiak rozhodne pre duálne vzdelávanie, volí si aj zamestnávateľa, u ktorého sa bude prakticky vzdelávať.

2. krok
Žiak spolu so školou kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým sa dohodne na podmienkach praktického vzdelávania.

3. krok
Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie o možnosti praktického vzdelávania, ktoré žiak priloží k prihláške na prijímacie skúšky.

4. krok
Žiak sa aj po prijímacích skúškach môže rozhodnúť pre duálne vzdelávanie u vybratého zamestnávateľa až do 31. augusta.

Podmienky prijatia žiaka do školy

 • úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo SJL a MAT
 • žiak môže podať prihlášku na štúdium, ak na výročnej klasifikácii za 8. ročník a polročnej klasifikácii za 9. ročník nemal známku horšiu ako dobrý

5. krok
Žiak, ktorý sa po prijatí do školy rozhodol pre duálne vzdelávanie, podpíše učebnú zmluvu so zamestnávateľom. Od septembra nastúpi do školy a v januári začína s praktickou prípravou pri zamestnávateľovi.


 
Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania
 
 

AGROTRADE GROUP spol. s r. o. Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie firmy v slovenskom poľnohospodárstve. Jej rozsiahla činnosť v trvaní viac ako 27 rokov zahŕňa prvovýrobu, obchod, služby, stavebnú činnosť a výrobu energie - všetko naviazané na poľnohospodárstvo. Aktivity spoločnosti v uplynulom období rozšírilo založenie krátkeho dodávateľského reťazca potravín FARMFOODS, ktorý sa zameriava na výrobu a predaj potravinárskych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. V rámci neho je plánované spustenie siete predajní po celom Slovensku. Jeho sortiment tvoria prevažne potraviny vyrábané dcérskymi spoločnosťami AGROTRADE GROUP a jej partnermi.

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 3

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, administratívy, odbytu, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

www.agrotradegroup.sk - kontakt: k.cseh@agrotradegroup.sk

Attila Ondrej - AUTOCENTRUM, Gemerská 563, 049 51 Brzotín-Bak


Firma Attila Ondrej AUTOCENTRUM pôsobí na trhu už viac ako 27 rokov. Je to jeden z prvých predajcov nových motorových vozidiel v okrese Rožňava, a zároveň najväčší predajca nových automobilov v regióne. Predmetom podnikateľskej činnosti je autorizovaný predaj motorových vozidiel Opel a Hyundai, autorizovaný servis, predaj náhradných dielov, lakovnícke práce, autoumyváreň, autočistiareň a odťahová služba. Tento predajca má ako jeden z mála predajcov motorových vozidiel službu Call Centrum, ktorá monitoruje spokojnosť a priania zákazníkov.

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 2

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti personalistiky, odbytu, administratívy, účtovníctva, materiálového zabezpečenia a zásobovania.

www.autocentrum.sk - kontakt: paleckova@autocentrum.sk

JAKON SK s. r. o., Železničná 152, Betliar, Stredisko: Akademika Hronca 11, RV

Spoločnosť JAKON SK s. r. o. pôsobí na trhu 11 rokov. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je vedenie komplexnej účtovnej evidencie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie finančnej analýzy firiem, podnikateľské a ekonomické poradenstvo.

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 3

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať komplexné činnosti v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, finančnej analýzy firiem a tvorby podnikateľských plánov.

kontakt: jakon@mail.t-com.sk

MAYSER Slovakia s. r. o., Gemerská 564, Brzotín

Spoločnosť MAYSER Slovakia s. r. o. pôsobí v textilnom priemysle a zaoberá sa šitím exkluzívnych pánskych a dámskych klobúkov a čiapok. Koncern MAYSER má 219 ročnú tradíciu, pôsobí celosvetovo prevažne v oblasti automotive, bezpečnostnej techniky, pričom na 6 miestach celkovo zamestnáva 1 000 pracovníkov. Na Slovensku pôsobí 18-ty rok v Rožňave a od roku 2014 má otvorenú prevádzku v Lipanoch.

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 1

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

www.mayserhut.com - kontakt: personalne@mayser.sk, rudolf.bagac@mayser.com

PAN-DUR s. r. o., Štítnická 25, Rožňava


Firemná skupina PAN-DUR v Boxbergu, predstavuje rodinnú firmu z Bádensko-Württemberska, v meste Main-Tauber-Kreis. Firma bola založená pánom Albertom Weißom roku 1986. V roku 2006 začala firma pôsobiť aj na Slovensku v Rožňave. Spoločnosť PAN-DUR predstavuje vývoj, výrobu a distribúciu inteligentných riešení zameraných na budúcnosť v spotrebe energií. Sústreďuje sa na chladiarenstvo (inovatívny chladiaci nábytok), automobilový priemysel (textilné poťahy, zatemňovanie a tienenie pomocou roliet a strešných stanov) a rôzne komplexné systémové riešenia.

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 2

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva a personalistiky.

www.pan-dur.sk - kontakt: ervin.hagovsky@pan-dur.com

PENETTA - GROUP s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Prevádzka: Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica

Spoločnosť PENETTA - GROUP s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008. Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti firmy je výroba nosníkov a výpalkov a obchodná činnosť. Spoločnosť v rámci svojich činností pokrýva celý vývojový cyklus produktu - od spracovania výkresovej dokumentácie, cez výrobu produktu, pieskovanie, lakovanie až po expedíciu.

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 3

Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, logistiky, skladového hospodárstva, účtovníctva a personalistiky.

www.penetta.sk - kontakt: orabinec@penetta.sk