Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Vedenie školy

   PaedDr. Viktor Baláž
riaditeľ školy a školského internátu
KMM, WSP, BIO
balaz@oarv.edu.sk
   Ing. Daniela Žiaková
zástupca riaditeľa školy pre pedagogické a technicko-ekonomické činnosti
EKC, UCT
zastupca@oarv.edu.sk
   Ing. Stanislava Lukáčová
zástupca riaditeľa školy
UCT, CFA
stanislava.lukacova.oarv@gmail.com

Učitelia

   PaedDr. Iveta Emödiová
SJL, ADK
ivetaem@azet.sk
   Ing. Ivana Fafráková
triedna učiteľka III.B
POE, MEU, MYT, DAS, TSU, API
fafrnka@zoznam.sk
   Ing. Helena Fraňová
triedna učiteľka III.A
POE, MEU, ANJ, KAJ, JOD, AJT
franovah@azet.sk
   PaedDr. Emília Gajdošová
ADK, OBK, AJL
em.gajdosova@gmail.com
   Mgr. Ján Hlaváč
TSV, OBN, DEJ
hlavacjan60@gmail.com
   Mgr. Roman Jakobej
ANJ, KAJ
romanjakobej@gmail.com
   Ing. Eva Koščová
triedna učiteľka I.B
INF, API, CJI, TWS
evik@oarv.edu.sk
   Mgr. Denisa Kováčová
výchovný poradca
triedna učiteľka II. A
NEJ, KMM, ETV
deniko24@gmail.com
   Mgr. Daniela Lukáčová
triedna učiteľka IV.A
TSV, ADK, OBK, RUJ
lukacova@post.sk
   PaedDr. Diana Mešťanová
triedna učiteľka I.A
NEJ, GEG, HOG, ETV
d.mestanova@gmail.com
   Ing. Anna Mikolajová
triedna učiteľka II.B
EKC, UCT, ETV
ankamikolajova@gmail.com
   PaedDr. Ondrej Sanisló
triedny učiteľ V. A
MAT, CJM
numis@centrum.sk
   Mgr. Anna Sappanošová
AJA, ANJ, DEJ, SJL
anicka.sapp@post.sk
   Ing. Anita Sáreníková
IINF, API, CJI, TWS, PRO
anitka.sarenikova@gmail.com
   Ing. Zuzana Šivecová
triedna učiteľka IV.B
POE, CFA, PRN, UCT, EMS
zsivecova@centrum.sk
   JUDr. Petr Valný
PRN, ANJ, AJS, OBN, HOG, KAJ
petr.valny@post.sk
   Mgr. Jana Vidová
WSP, ANJ, KAJ, OBK, JOD
jana.vidova68@gmail.com

Vychovávateľky v školskom internáte

   Mgr. Kvetoslava Mátrayová
vedúca výchovy
kvetka.matray@gmail.com
   Mgr. Mária Gášpárová
vychovávateľka
 
maria.gasparova@post.sk
   Mgr. Lýdia Mezeiová
vychovávateľka
 
lydia_mezeiova@szm.sk
   Mgr. Nora Nagyová
vychovávateľka
 
noranagyova@gmail.com