Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Obchodná akadémia Rožňava
   
Aktuality
 
Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
V živote mladého človeka je veľmi dôležité vzdelanie a výber správnej strednej školy. Nie je to ľahké rozhodnutie, a žiak je často ovplyvnený tým, kam idú jeho kamaráti, čo povie rodič,....

Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.

V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 24. 10. 2018 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2019/2020.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.
Súčasťou výstavného stánku bola aj prezentácia projektov, do ktorých je obchodná akadémia zapojená. Do tejto aktivity sa škola zapojila v rámci Európskeho týždňa odborných zručností po názvom Worshop ekonómov.

Veríme, že sme naším stánkom zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice
V dňoch 17. - 18. 10. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce, v ktorej pracujú žiaci IV.B a V.A triedy, zúčastnila 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach v Spoločenskom pavilóne. Predmetom podnikania CF Rio Dolce je výroba a predaj čokolády. Veľtrhu sa zúčastnilo 26 cvičných firiem z Poľska, Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v siedmych súťažných kategóriách. V troch sme získali prvé miesta:

Súťaž 60 sekúnd vo výťahu
1. miesto Monika Molnárová

Najlepší obchodný reprezentant
1. miesto Jakub Hovorka

Najlepší katalóg
1. miesto Petra Chnapková

Srdečné blahoželanie k úspešnej reprezentácii nielen cvičnej firmy, ale celej obchodnej akadémie patrí všetkým zamestnancom cvičnej firmy Rio Dolce.

Fotogaléria

Obchodná akadémia v štátnom archíve
Štátny archív Košice, pracovisko Rožňava, nám, žiakom 3. ročníka každoročne otvára svoje brány. V rámci predmetu administratíva a korešpondencia sme sa oboznámili prostredníctvom vedúceho pracoviska Mgr. Jána Liptáka s touto inštitúciou, jej poslaním i históriou archívnictva. Správu registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania nám priblížila Ing. Eva Jergová. Zaujímavé informácie nám poskytli odborné pracovníčky v depozite a bádateľni. Veríme, že návšteva štátneho archívu nám pomôže zorientovať sa v problematike administratívy, resp. využitia poznatkov v praxi.

Fotogaléria

Ako sa darilo našim žiakom (OA Rožňava) na stáži na Cypre?
2. júna 2018 sme z Bratislavy odleteli na Cyprus do mesta menom Paphos. V tomto meste sme 4 mesiace pracovali v hoteloch značky Constantinou Bros. Celý pobyt na tomto ostrove bol plný nenahraditeľných skúseností a zážitkov. Spoznali sme tam ľudí z rôznych štátov sveta, napríklad ľudí z Litvy, Gruzínska, Srí Lanky, Grécka, či dokonca Nepálu.

Celý článok + Fotogaléria

Zlákal nás svet automobilov
V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa žiaci 4. a 5. ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili zaujímavej exkurzie do sveta automobilov.
V prvý deň nás prijala automobilka Volkswagen v Bratislave, kde sme mohli sledovať takmer kompletne automatizovaný výrobný proces áut značiek ako Škoda, Volkswagen alebo Audi.
Nasledujúci deň sme sa zúčastnili autosalónu v Nitre, kde návštevníkom predstavili najnovšie modely niektorých značiek ako aj očakávané slovenské premiéry napríklad Škoda Kodiaq RS, CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, JAGUAR I-PACE electric či Hyundai NEXO na vodíkový pohon.
Milovníci starších áut mohli obdivovať vystavených veteránov. V rámci tejto exkurzie si určite každý účastník prišiel na svoje.

Fotogaléria

OA na KOŽAZE
V dňoch 24. - 28. 09. 2018 sa naši žiaci III. A a III. B triedy zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ) v Rejdovej.
Program KOŽAZ-u bol bohatý. Začínal sa turistickým pochodom na Kejdu, počas ktorého sa žiaci oboznamovali s turistickými značkami, environmentálnymi zásadami pri pobyte v prírode, miestnou faunou a flórou.
Nasledujúci deň po raňajkách boli podľa vopred určeného rozvrhu pripravené zadania na stanovištiach - zdravotná výchova, topografia, pobyt v prírode, strelecká príprava.
V posledný deň sa uskutočnili branno - športové preteky, ktoré pozostávali zo streleckej súťaže, vedomostnej súťaže a športových súťaží. Po ukončení pretekov bolo vyhodnotenie súťaže a celého kurzu.
Každý deň mali žiaci spestrený večernými športovými hrami v telocvični základnej školy.

Fotogaléria

OARV podporuje vzdelávanie žiakov netradičnými metódami
Pevnou súčasťou vyučovacieho procesu Obchodnej akadémie v Rožňave sú počas niekoľkých rokov cvičné firmy. Cvičná firma je vyučovací predmet, v ktorom si žiaci spájajú teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Žiaci sa učia zostaviť podnikateľský plán, založiť podnikateľský subjekt, vystaviť spoločenskú zmluvu, otvoriť účet v banke, ohlásiť živnosť, založiť webovú stránku firmy, pripraviť marketingové materiály, katalóg firmy, cenníky, fiktívne predávať svoje produkty a služby....
Novinkou, ktorá je v tomto školskom roku súčasťou vyučovania predmetu cvičná firma, je aktívna spolupráca s reálnou firmou Autocentrum Opel - Hyundai. Pilotnou časťou spolupráce sú praktické cvičenia priamo vo firme - predajni automobilov, kde si žiaci prakticky trénujú nakupovanie automobilov na spôsob tzv. Mystery shoppingu (aj keď zamestnanci firmy o "zákazníkoch" vedia).

Ďakujeme firme za takúto skúsenosť a veríme, že si naši žiaci odnesú veľa nápadov, postrehov a námetov, ktoré využijú pri založení novej cvičnej firmy.

Fotogaléria

OA v Rožňave na súťaži "SLOVENSKÉ RÝCHLE PRSTY"
Na I. ročníku celoštátneho sústredenia žiakov v spracovaní informácií na počítači v Bratislave organizovaného OA Nevädzová Bratislava sa zúčastnila aj naša všestranná žiačka Sabína Čobádiová (III. B) s PaedDr. Emíliou Gajdošovou. Trojdňové tréningové sústredenie podľa modelu ZAV pod vedením Heleny a Jaroslava Zaviačičových i aktuálneho majstra sveta Jonáša Valu bolo rozšírené o oboznámenie sa a vyskúšanie novinky Intersteno - disciplíny audiotranscription. Pri kombinácii výsledkov zo súťaže (30 -min odpis textu - záznam hovoreného slova C-B-A a audiotranscription) spomedzi 35 účastníkov reprezentantka našej školy obsadila výborné 4. miesto. Sabínke blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Veríme, že získané zručnosti a vedomosti nám pomôžu pri výchove úspešných pisárov.

Fotogaléria

Ekonómia pre budúcich lídrov
V dňoch 6. - 11. augusta 2018 sa zúčastnil žiak Obchodnej akadémie v Rožňave Timotej Lipták letnej školy s názvom "Ekonómia budúcich lídrov", ktorú organizuje Nadácia F. A. Hayeka. Letná škola ekonómie sa konala v horskom hoteli Remata pri Prievidzi. Zišlo sa tu 28 mladých študentov, ktorí mali záujem rozvíjať svoje vedomosti v oblasti ekonómie.

Každý deň mali nabitý prednáškami, leadership tréningmi a rôznymi hrami. Na tejto letnej škole mali možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, napr. podnikateľku roka Oľgu Bušo, alebo chlapcov zo slovenského startupu Ridelo Filipa Tomášku a Adriana Paleša. Porozprávali im o svojich začiatkoch, poradili ako rozbehnúť vlastný biznis... Bola to veľmi prínosná diskusia.

Posledný deň ich navštívil pán D. R. Seckinger, veľvyslanec z USA. On porozprával o tom, ako fungujú vzťahy Slovenska a USA. Po jeho prednáške čakal účastníkov posledný leadership tréning, pri ktorom sa ukázalo, ako sa z 28 člennej skupiny študentov z celého Slovenska stal za týždeň tím, ktorý vedel spolupracovať na 100%.

Účasť na programe Ekonómia pre budúcich lídrov umožnila žiakom zdokonaliť sa v oblasti ekonómie, získať odpovede na niektoré ekonomické a spoločenské otázky, rozvinúť svoje vodcovské zručnosti, načerpať inšpiráciu do ďalšieho profesného života a spoznať množstvo zaujímavých ľudí.
Fotogaléria

Duálne vzdelávanie v Obchodnej akadémii v Rožňave
Dňa 13. 09. 2018 sa konalo v priestoroch COVP Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava pracovné stretnutie o možnosti zavedenia duálneho vzdelávania v Obchodnej akadémii v Rožňave - prvej obchodnej akadémii na Slovensku s oprávnením používať od roku 2015 popri svojom názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku.
Stretnutie organizovalo vedenie obchodnej akadémie v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v zastúpení Ing. Drahomírou Štepanayovou a Ing. Jozefom Štepanayom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v zastúpení Ing. Petrom Kutruczom (DUAL POINT Košice). Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia regionálnych firiem: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Autocentrum Opel - Hyundai, CMF Slovakia s.r.o., Ing. Zuzana Končeková - JAKON, Mayser Slovakia s.r.o., Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., výchovné poradkyne rožňavských základných škôl - ZŠ Zlatá, ZŠ Ulica pionierov, ZŠ akademika Jura Hronca a učitelia odborných predmetov obchodnej akadémie.

Predstaviteľom jednotlivých firiem bol vysvetlený, a zároveň prediskutovaný systém spolupráce medzi školou a zamestnávateľmi pri zavádzaní duálneho vzdelávania. Zástupcovia RÚZ a ŠIOV-u objasnili aj povinnosti, ale aj benefity všetkých zainteresovaných strán: zamestnávateľov, základných škôl, obchodnej akadémie aj jej žiakov.

Veríme, že toto pracovné stretnutie prinesie svoje ovocie, a onedlho budeme môcť oznámiť úspešný štart našej školy do systému duálneho vzdelávania, a tým zabezpečiť našim žiakom kvalitné odborné praktické zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi hneď po ukončení štúdia.

Fotogaléria

Brány Obchodnej akadémie v Rožňave sa opäť otvorili...
Prázdniny sa skončili, škola začala. Privítal nás riaditeľ školy PaedDr. Viktor Baláž, ktorý nám poprial veľa úspechov v novom školskom roku. Osobne privítal žiakov prvého ročníka a aj nášho nového učiteľa anglického jazyka Mgr. Romana Jakobeja.

Okrem úvodných povinností počas prvého týždňa, akými sú: preberanie učebníc, príprava tried na vyučovanie, poučenie o dodržiavaní školského poriadku, bezpečnosti práce, sa už začali aj aktivity školy. Veríme, že ich cez školský rok bude dosť.

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti sa 7. 09. 2018 žiaci druhého a maturitného ročníka zapojili do rôznych aktivít.

Druháci absolvovali besedu zameranú na ochranné prvky bankoviek a históriu papierových platidiel. Uvedenú problematiku prednášal odborník - numizmatik, a zároveň učiteľ matematiky PaedDr. Sanisló.

Maturitné ročníky sa zúčastnili online testovania, ktorého cieľom bolo zistenie prehľadu ich vedomostí o finančnej gramotnosti. Žiaci absolvovali 4 testy. Najrozsiahlejšie vedomosti preukázali a najviac bodov získali: Dominik Džačovský, Filip Tverďák zo IV. B a Patrik Žúdel z V. A.


Víťazom testovania blahoželáme, a všetkým žiakom a zamestnancom obchodnej akadémie prajeme úspešný školský rok 2018/2019.

OA v Rožňave nezaháľa a zapája sa do ďalších projektov.
Tu je prvý z nich: AEC network: Celebrating Diversity - CELEBRATING DIVERSITY

V rámci tohto projektu predstavujeme krásu rozmanitosti. Účastníci z participujúcich škôl majú priestor na to, aby prostredníctvom skupiny na sociálnych sieťach či internetovej stránke Obchodnej akadémie v Rožňave prezentovali históriu regiónu, recepty (najlepšie od babičiek), prírodné krásy miest, miestnu kultúru a pod.
Keďže chceme, aby naši mladí ľudia boli aktívni, chceli by sme sa naučiť hry a šport ktoré robia ostatní.
Na záver budeme hlasovať o najlepší / najzábavnejší / najzaujímavejší blog: (1) video (2) text a (3) fotografie medzi všetkými účastníkmi. A chceli by sme zorganizovať malé stretnutie s účastníkmi tu v Rožňave, aby sa osobne stretli a spoznali niečo osobne a predstavili svoju kultúru účastníkov. Podrobnosti o tejto navrhovanej návšteve budú predmetom neskoršej diskusie.

Participujúce školy:
 • koordinátor Obchodná akadémia v Rožňave,
 • St. Mark's Girls Senior Secondary School, India,
 • St. Marks. Sr. Sec. Pub. School, India,
 • Science Selangor Secondary School, Kula Lumpur, Malaysia,
 • Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, Jawa Timur, Indonesia

Tu je krátky opis druhého z nich a odkaz na video, ktoré tvorí súčasť daného projektu:

Globálna vzdelávacia sieť Európa - uznáva dôležitosť inovácií v globálnom vzdelávaní prostredníctvom svojej ceny pre globálnu vzdelávaciu inováciu. Ocenenie prináša prínos globálnym vzdelávacím projektom, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu a otvárajú oči a mysle ľudí k realite sveta, lokálne a globálne. Podporuje iniciatívy v oblasti globálneho vzdelávania, ktoré prinášajú túto zmenu prostredníctvom tvorivosti, účasti, priamych akcií, synergií a inovácií a nakoniec inšpirovať verejnú politiku.

GENEproject - video

GENE rozhodol, že budú zohľadnené nasledujúce aspekty:
 • transformačné učenie - zahŕňa osobný a kolektívny proces reflexie, ktorý vedie k posunu vnímania v chápaní seba samého, vieru človeka a správanie človeka, ktoré zahŕňa zmeny životného štýlu. Obsahuje tiež schopnosť poučiť sa zo skúseností, vrátane neúspechu s cieľom podporiť pozitívne zmeny,
 • vzájomná prepojenosť globálny - miestny - čo sa deje v miestnom kontexte, je prepojené s globálnou úrovňou a naopak; takzvanú dimenziu "glocal",
 • vzdelávací prístup - kde sa všetci zainteresovaní učia a aktívne sa zapájajú do procesu učenia, či už vo formálnom alebo neformálnom vzdelávacom prostredí,
 • kreativita - skutočný proces, ktorý dokazuje mimovoľné myslenie,
 • súdržnosť - iniciatíva zvyšuje synergie a súdržnosť medzi účelom, vzdelávacími prístupmi a svedectvami zúčastnených osôb a skupín,
 • outreach - venovať pozornosť verejnosti s osobitným zameraním na skupiny, ktoré sa nezúčastňujú na globálnom,
 • inšpirácia pre verejnú politiku - GENE uľahčuje učenie sa politiky a z tohto dôvodu sa skúsenosti môžu stať ukážkou verejnej politiky.
Žiadatelia sa vyzývajú, aby rozprávali príbeh o tom, ako ich iniciatíva prispieva k transformatívnemu učeniu a zmene vnímania medzi svojimi publikami a vysvetľuje, akým spôsobom je ich prístup inovatívny v ich kontexte.

ZAV - talenty prvákov v Rožňave
V dňoch 19. - 20. júna 2018 sa uskutočnil 1. ročník celoštátnej súťaže v spracovaní textov na počítači v programe ZAV. Hosťujúcou školou pod vedením pána riaditeľa PaedDr. Viktora Baláža bola práve naša Obchodná akadémia v Rožňave, ktorú INTERINFO SR oslovilo po výborných ohlasoch z organizovania 51. ročníka SIP v minulom školskom roku. Predsedníčkou pretekov bola Ing. Janka Borgulová, garantka celej súťaže. Pretekov sa zúčastnilo 12 škôl z celého Slovenska, 25 žiakov súťažilo v 10 minútovom odpise textu z obrazovky s penalizáciou 50 a 100 bodov. Je potešujúce, že aj naši prváci pod vedením PaedDr. Emílie Gajdošovej sa zaraďujú medzi najlepších pisárov v rámci Slovenska. Sú to: Lukáš Zakhar (2. miesto), Miroslava Chalupková, Kristína Gabríková a Juraj Horvát, v ktorých vidíme veľký potenciál. Aj táto prestížna súťaž prispela k dobrej propagácii našej školy i mesta, na ktorej majú zásluhu všetci zainteresovaní učitelia a zamestnanci školy.

Tešíme sa aj na ďalší ročník súťaže ZAV - talenty.

FotogalériaĎakovný list pre OA
Dňa 07. 06. 2018 prevzal riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave PaedDr. Viktor Baláž ďakovný list predsedu Košického samosprávneho kraja za dlhoročnú pomoc pri organizovaní dlhodobých športových súťaží...

Úspech s časopisom K€Š
Obchodná akadémia v Rožňave sa už po štvrtýkrát zapojila do súťaže spotrebiteľská výchova "Spotreba pre život" vyhlásenej Asociáciou spotrebiteľských subjektov Slovenska s časopisom K€Š.
Témou 21. ročníka súťaže bola kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín. Do súťaže bolo prihlásených 50 časopisov a ten náš získal jednu z hlavných cien. Redakčná rada v zložení Juraj Bobka, Andrea Brenkusova a Zuzana Moravanská sa pod vedením Ing. Heleny Fraňovej zúčastnili vyhodnotenia tejto súťaže v Červenom Kláštore v dňoch 1. a 2. júna 2018.
Na časopise odborná porota ocenila snahu redakčnej rady zmapovať stravovacie návyky žiakov školy, propagovanie osláv svetového dňa výživy organizovaním vlastného prestretého stola zdravých pokrmov ako aj rady, ktorým jedlám sa treba vyhnúť a prečo.

Fotogaléria

Spolupráca obchodnej akadémie s holandskými partnermi
Obchodná akadémia v Rožňave dlhodobo spolupracuje so zahraničnými partnermi v Holandsku. V školskom roku 2017/2018 príbeh spolupráce obchodnej akadémie a Business College ROC Flevoland pokračoval vďaka finančnej podpore Európskeho spoločenstva v programe Erasmus+ štvrtou úspešnou realizáciou projektu odbornej stáže žiakov bilingválneho odboru s názvom Better Practice Deeper Knowledge...

Celý článok + fotogaléria

OA Rožňava je najlepšou strednou odbornou školou v KSK
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je najlepšou strednou odbornou školou v Košickom samosprávnom kraji a desiatou najlepšou strednou odbornou školou na Slovensku podľa inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Košický samosprávny kraj


Slovensko


Sme porovnateľní aj so zahraničím...
Svetová organizácia INTERSTENO organizuje Medzinárodnú internetovú súťaž v odpise textu v programe ZAV nielen v materinskom jazyku , ale aj v ďalších jazykoch. Tohtoročný 16. ročník súťaže sa konal od 23. apríla do 9. mája 2018. Aj žiaci našej školy sa pripravovali pod vedením vyučujúcej PaedDr. Emílie Gajdošovej a prihlásili do tejto súťaže, aby si zmerali sily s rovesníkmi. Z 19 krajín sveta (zo Slovenska 19 škôl) v kategórii do 16 rokov súťažilo 252 účastníkov a v kategórii 17 - 20-roční 722 účastníkov.

Ako obstáli naši žiaci so svojimi výkonmi v odpise slovenského, českého,
anglického, nemeckého, chorvátskeho či maďarského textu?

Výsledky našich žiakov

Finále ekonomickej olympiády v Bratislave za účasti OA
V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo celoslovenské finále vôbec prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).
Záverečnému finále súťaže predchádzali školské kolá, do ktorých sa zapojilo viac ako 4000 študentov zo 150 stredných škôl. Nasledovali krajské kolá, z ktorých vzišli 50 finalisti zo všetkých regiónov Slovenska. Na krajskom kole v Košiciach nás reprezentovali Patrícia Semanová, Stanislava Macková, Martin Vajzer a Zuzana Kolesárová.
Medzi TOP 50 - najlepších ekonómov medzi stredoškolákmi sa prebojovala naša žiačka Zuzana Kolesárová zo IV.B triedy. Absolvovala náročné písomné kolo, v ktorom mala preukázať svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a zručnosti z finančnej gramotnosti. Do prvej desiatky sa v silnej konkurencii síce neprebojovala, ale zaslúži si naše uznanie a blahoželanie.

Zuzka - blahoželáme k úspechu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Fotogaléria

Najlepší podnikateľský plán bol z našej obchodnej akadémie...
Dňa 26. apríla 2018 sa konala regionálna súťaž Najlepší podnikateľský plán, ktorej vyhlasovateľom je Košický samosprávny kraj, odbor školstva. Hlavným zámerom súťaže je rozvíjanie podnikateľského myslenia, kreativita pri voľbe predmetu podnikania, obchodného mena, firemného loga, ako aj opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán a SWOT analýza. Do súťaže sa prihlásilo 12 podnikateľských plánov. Podnikateľský zámer s názvom Krojovo, s. r. o. našich žiačok II.B triedy Radky Revúckej a Barbory Tomkovej zameraný na výrobu ľudových krojov, obuvi a výrobkov z kože zaujal porotu najviac. Porotou bol ocenený a ohodnotený nielen za jeho kvalitné vypracovanie, ale aj odborné odprezentovanie.

Umiestnenie na 1. mieste v danej súťaži je krásny výsledok, a súčasne ocenenie zodpovedného výkonu obidvoch žiačok, ktoré pracovali pod vedením pani Ing. Ivany Fafrákovej. Srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Krajské kolo vo volejbale
Dňa 19. apríla 2018 sa volejbalistky našej školy zúčastnili krajského kola vo volejbale dievčat SŠ, ktoré sa uskutočnilo v športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Spomedzi deviatich družstiev stredných škôl KSK sme obsadili pekné piate miesto.

Za vzornú reprezentáciu školy našim dievčatám ďakujeme.

Fotogaléria

Žiaci obchodnej akadémie v Maďarsku...
V dňoch 9. - 13. apríla 2018 sa 36 žiakov našej školy zúčastnilo výmenného pobytu v rámci projektu "Bez hraníc" v družobnej škole v Szöcsenypuszta v Maďarsku. Náplňou pobytu bolo spoznávanie historických a prírodných krás danej lokality, športové aktivity a výsadba stromčekov.

V rámci projektu sme sa zúčastnili výletu do národného parku Kászo Puszta, navštívili kaštieľ v meste Kesthely, loďou sme sa cez Balatón previezli do vinárskej oblasti Badacsony, kde sme absolvovali exkurziu do viníc a pivníc výskumného ústavu vinárstva.
Zároveň sme všetok voľný čas využívali na športové aktivity a spoločenské hry.

Fotogaléria

Krajské kolo SOČ 2017/2018
SPŠ dopravná v Košiciach privítala 6. 4. 2018 účastníkov krajského kola SOČ.
Súťažiaci obhajovali svoje práce v 17 odboroch.

Stredoškolská odborná činnosť je záujmová činnosť študentov, ktorá rozvíja vedomosti, zručnosti a tvorivosť žiakov. Práci SOČ sa žiaci venujú v škole nielen v čase vyučovacieho procesu, ale najmä mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase. Pri riešení, ako aj pri obhajobe danej problematiky SOČ žiaci získali veľa skúseností, poznatkov a zručností, ktoré využijú pre svoje ďalšie štúdium.

Našu školu reprezentovali 4 žiaci z III.A triedy v týchto odboroch:

odbor 15 - Ekonomika a riadenie: Lucia Tóthová (Bloger ako práca)
odbor 01 - Problematika voľného času: Krisztína Zalcerová (Mediálny multitasking)
odbor 15 - Ekonomika a riadenie: Frederik Filip Pápai (Ako porozumieť úverom)
odbor 17 - Pedagogika, psychológia, soc.: Branislav Macko (Veríme všetkému vedeckému?)

Umiestnenie:
Odbor 15 - Ekonomika a riadenie:
1. miesto a postup do celoslovenského kola: Lucia Tóthová

Odbor 01 - Problematika voľného času:
2. miesto a postup do celoslovenského kola: Krisztína Zalcerová

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Postupujúcim srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole v Žiline v dňoch 24. - 27. 4. 2018.

OA otvorila brány dokorán zahraničným študentom a učiteľom
Dňa 03. 04. 2018 pricestovali do Obchodnej akadémie v Rožňave
dve skupiny zahraničných hostí...

Celý článok a fotogaléria

Naše recitátorky druhé najlepšie v okrese
Víťazky školského kola 64. ročníka súťaže v prednese Hviezdoslavov Kubín Saskia Mesarčíková (I.A) v poézii a Dominika Antalová (II.A) v próze reprezentovali našu školu dňa 26.3.2018 na okresnom kole tejto súťaže v Rožňave. Vo svojej kategórii IV. - stredoškolská mládež obsadili obe 2. miesta. Hoci nepostúpili na vyššie kolo, zaslúžia si pochvalu za to, že sa venujú literatúre a rozhodli sa podeliť o estetický zážitok z umeleckého textu.

Celoštátna súťaž v spracovaní informácií na počítači
21. a 22. marca 2018 sa konala Celoštátna súťaž v spracovaní informácií na počítači (SIP 2018) v Dolnom Kubíne. Zúčastnilo sa jej 6 žiakov našej školy v sprievode vyučujúcich PaedDr. Gajdošovej a Ing. Sáreníkovej. Prvý deň sa súťažilo v UTX a vo Wordprocessingu a 22. marca v odpise textu na počítači. Pre súťažiacich študentov a ich vyučujúcich bol pripravený výlet do Leštín s prehliadkou artikulárneho kostola zaradeného do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Poznávacia akcia pokračovala v Dolnom Kubíne navštevou Hviezdoslavovho múzea a Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne.

Študenti našej školy sa v silnej konkurencii nestratili a umiestnili sa na týchto miestach:
Veronika Fazekašová 4. miesto v UTX, Lukáš Lőrinc 6. miesto, Sebastián Kovács 7. miesto, Katarína Vesterová 8. miesto a Boglárka Kovácsová 10. miesto. V odpise textu Lukáš Lőrinc 15. miesto a v profesionálnom spracovaní textu - WP Timotej Lipták 5. miesto.

Fotogaléria

Obchodná akadémia Rožňava v Prahe opäť úspešná
V dňoch 21. - 23. 03. 2018 sa konal v Prahe 24. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Za účasti 110 cvičných firiem zo 7 štátov (Belgicko, Česká republika, Slovenská republika, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko). Tento veľtrh pravidelne usporadúva študentská firma Antre, s. r. o. (Obchodná akadémia Heroldovy sady 1, Praha) pod záštitou primátorky hlavného mesta Prahy a ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Z Obchodnej akadémie v Rožňave sa zúčastnili na veľtrhu dve cvičné firmy - firma Rio Dolce - výroba čokolády a predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu a firma Ovečka Anička - výroba mliečnych produktov, predaj čajov, výroba a predaj remeselníckych produktov, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, poskytovanie obslužných služieb...

Celý článok a fotogaléria

Naši volejbalisti nemali na okr. kole vo volejbale konkurenciu...
Dňa 20. 03. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov. Naše družstvo v zložení: Peter Janda V. A, Jakub Hovorka III. B, Dominik Džačovský III. B, Sebastián Kovács II. A, Oliver Pápeszík II. A, Jakub Petergáč II. B, Dávid Hajdú II. B, Jaroslav Čiško I. A, Adam Viglaský I. B a Richard Havadej I. B potvrdilo svoje kvality.
Chlapci získali 1. miesto a postupujú na krajské kolo.

Dňa 21. 03. 2018 sa nedali zahanbiť ani naše dievčatá.
Na okresnom kole získali tiež 1. miesto s postupom na krajské kolo.
V tento deň súťažili: Júlia Andrášiková II. A, Andrea Brenkusová II. A, Jessica Gyuriová II. A, Réka Kovácsová II. A, Miriam Domiková II. B, Jana Fazekasová II. B, Veronika Kubasková II. B, Nikola Sabadošová II. B, Karolína Šimková II. B a Lucia Fafráková I. B

Obidvom družstvám srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

Fotogaléria

Žiaci obchodnej akadémie na lyžiarskom kurze...
V dňoch 11. 02. - 16. 02. 2018 sa žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod dozorom lyžiarskych inštruktorov: PaedDr. Viktora Baláža, Mgr. Daniely Lukáčovej a Ing. Ladislava Szántaia.
Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Ski Golf Resort a lyžiarsky kurz prebehol v rezorte Ski Tále. Účastníci kurzu boli rozdelení do troch skupín podľa výkonnosti. Slabší lyžiari, resp. úplní začiatočníci nacvičovali základné prvky lyžovania na menej náročnom svahu. Po dvoch dňoch žiaci zvládli aj náročnejšie prvky lyžovania a na tretí deň už väčšina z nich sa lyžovala na náročnejších svahoch. Počas tretieho dňa sa lyžovalo len dopoludnia, popoludnie bolo zamerané na relaxáciu vo wellness centre v hoteli Stupka.

Vo štvrtok sa zorganizovali preteky v slalome.

Počas kurzu bol každý večer spoločensko-kultúrny program a rôzne aktivity. Posledný večer bolo vyhodnotenie kurzu a odmenili sa najlepší lyžiari v kategórii pokročilí aj začiatočníci.

Fotogaléria

Školské kolo SOČ
20. februára 2018 sa v škole uskutočnilo školské kolo SOČ, kde žiaci tretieho ročníka predstavili a odprezentovali svoje práce, ktorým sa podľa ich záujmov venujú vo svojom voľnom čase. Do obvodného kola, ktoré bude 26. marca 2018 v SOŠ technická Michalovce, postupujú 4 nasledovné práce, všetky z III. A triedy:

1. Krisztína Zalcerová s prácou Mediálny multitasking v odbore 01 Voľný čas
2. Frederik Filip Pápai s prácou Ako porozumieť úverom v odbore 15 Ekonomika a riadenie
3. Lucia Tóthová s prácou Bloger ako práca v odbore 15 Ekonomika a riadenie
4. Branislav Macko s prácou Veríme všetkému vedeckému? v odbore 17 Pedagogika,
sociológia, psychológia

Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy vo vyššom kole súťaže.

Fotogaléria

Krajské kolo 52. ročníka SIP v Košiciach
Početná skupina žiakov našej školy OA Rožňava v sprievode s PaedDr. Gajdošovou a Ing. Sáreníkovou sa 15. februára 2018 zúčastnila súťaže v odpise, úprave textu na počítači a v profesionálnom spracovaní textu - wordprocessingu. Súťaž sa uskutočnila v Obchodnej akadémii Watsonova 61, Košice. Všetci žiaci boli úspešní a v plnej miere predviedli svoje zručnosti, schopnosti i vedomosti. Na celoslovenskom kole nás budú reprezentovať v UTX: Veronika Fazekašová zo IV. A, Lukáš Lőrinc zo IV. B, Sebastián Kovács z II. A, Katarína Vesterová zo IV. A a Boglárka Kovácsová z II. A a vo WP Timotej Lipták z III. B. Všetkým účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce v Dolnom Kubíne 21. marca 2018.

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Dňa 7. februára 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - A, B. Našu školu reprezentovali dve žiačky, a to: Stanislava Macková (IV.B) ) v kategórii A a Sabína Čobádiová (II.B) v kategórii B. Súťaž pozostávala z troch častí: komplexný test z literatúry, gramatiky a slohu; slohová práca na vybraný žáner a ústny rečnícky prejav. Za úspešných riešiteľov sa považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55. Počet účastníkov v kategórii A bol 32 a v kategórii B 36. Ocenení boli traja najlepší žiaci a úspešní riešitelia v každej kategórii (A - 2 žiaci; B - 7 žiakov). Takouto úspešnou riešiteľkou bola aj Sabína Čobádiová, ktorá získala diplom úspešného riešiteľa v krajskom kole OSJL.

Sabínke srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

JUNIVERZITY
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku

Chceš vedieť viac?
Tak neváhaj a klikni.

Informatika ma baví - vyhodnotenie súťaže
Obchodná akadémia Rožňava v rámci aktivít "Centra odborného vzdelávania a prípravy
pre kreatívnu ekonomiku
zorganizovala 18. decembra 2017 súťaž "Informatika nás baví".
Súťaž bola určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl.
Zúčastnili sa jej 12 žiaci z troch základných škôl z Rožňavy.

Súťaž pozostávala z troch častí:
1. časť - Vedomostný test z oblasti internetu
2. časť - Kreslenie podľa predlohy
3. časť - Hry pre budúcich programátorov

Víťazom sa stal žiak, ktorý získal najväčší súčet bodov všetkých troch častí.

Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto - Matej Hlivák, ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava
2. miesto - Michal Vrzal, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava
3. miesto - Richard Palička, ZŠ Zlatá 2, Rožňava

Víťazom srdečne blahoželáme!

Mikuláš neobišiel ani obchodnú akadémiu
Obchodná akadémia v Rožňave organizuje každoročne na Mikuláša pre žiakov svojej školy deň plný zábavy a športu. Nebolo to inak ani dnes, 6. decembra 2017.
Žiaci, ktorí sú zdatní v korčuľovaní, sa stretli na zimnom štadióne a za účasti "Mikuláša" aj "Čerta" sa do sýta vyšantili na ľade. K dobrej nálade prispeli aj sladkosti, ktoré dostali z košíka Mikuláša (p. riaditeľa).
Tí, ktorí dávajú prednosť turistike, si vychutnali krásne počasie v prírode. Približne hodinová túra v zimnej krajinke začala v obchodnej akadémii, pokračovala popri hvezdárni smerom k rybníkom a ukončila sa tesne nad zariadením pre seniorov Rožňava-Huta. Samozrejme, ani týchto žiakov Mikuláš neobišiel a okrem sladkostí priviezol aj horúci čaj.

Tak tento deň sa naozaj vydaril :-)

Fotogaléria

Školské kolo olympiády z anglického jazyka
5. decembra 2017 sa v Obchodnej akadémii Rožňava uskutočnilo školské kolo 28. ročníka olympiády z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov všetkých tried a odborov školy. Súťažilo sa v troch kategóriách v disciplínach test slovnej zásoby, gramatický test, čítanie a počúvanie s porozumením a rozprávanie.

Víťazi jednotlivých kategórií :

kategória 2A - Matej Koltáš z II. B počet bodov 33
kategória 2B - Petra Chnapková z III. B počet bodov 55
kategória 2C1 (bilingválni) - Adela Pucsoková z V. A počet bodov 63

Víťazi kategórií 2A a 2B postupujú do okresného kola, ktoré bude 17. 01. 2018
v OA Watsonova Košice a víťaz kategórie 2C1 postupuje priamo do krajského kola,
ktoré bude 14. 02. 2018 v Gymnáziu Poštová Košice.

Víťazom blahoželáme a držíme palce do vyšších kôl súťaže.

Fotogaléria

Obchodná akadémia v Rožňave oslávila polstoročie....
Obchodná akadémia v Rožňave, bývalá stredná ekonomická škola, oslávila dňa 16.11.2017 50. výročie svojho založenia. Oslavy sa uskutočnili v divadelnej sále Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Tri hodiny slávnostného programu prepletaného odovzdávaním pamätných plakiet zamestnancom za výchovné a odborné pôsobenie nielen v minulosti ale aj v súčasnosti a bohatým kultúrnym programom moderovali: Karol Horník - bývalý absolvent SEŠ a dlhoročný poslanec KSK, súčasná žiačka Barbora Tomková a v druhej polovici vystriedal pána Horníka moderátor RTVS Gregor Mareš, ktorý patrí tiež medzi absolventov jubilujúcej školy. V slávnostnom programe vystúpili: tanečná skupina Sambed, speváčka Karmen Pál-Baláž (absolventka obchodnej akadémie) so sestričkou Vivien a otcom Marianom, folklórny súbor Dubina, Gajdošskí trogári z Veľkého Zálužia, hudobné teleso z Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice. Program bol ukončený recepciou, na ktorej sa uskutočnil mini duel pod taktovkou Gregora Mareša.
Slávnosť pokračovala vo večerných hodinách, kedy sa o 19.00 h v sále Mestského úradu v Rožňave uskutočnila Oldies Party s Julom Viršíkom a Jožkom Pročkom.
Deň pred oslavami sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov - taktiež v Obchodno-kultúrnom centre v Rožňave, ktorá sa niesla v duchu 50-eho výročia založenia školy. Prváci sa po prvýkrát po dlhšom období nemuseli obávať zadávaných úloh ani prezliekania, resp. maľovania na tvár. Imatrikulácie prebiehali v slávnostnom a dôstojnom duchu.
Obchodnej akadémii v Rožňave prajeme, aby sa jej darilo rozvíjať, nadobúdať správny smer vo svete praxe a aby mala dostatok kvalitných a ambicióznych žiakov.

Fotogaléria

Slávnostná imatrikulácia prvákov
Bol krásny jesenný novembrový deň - 15. november 2017, kedy sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov našej školy - obchodnej akadémie. Slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Daniela Žiaková, ktorá sa prihovorila všetkým prítomným, a zároveň odmenila úspešných žiakov v rôznych súťažiach.
Nasledoval program imatrikulácie a prijímanie prvákov do cechu študentov - ekonómov, obchoďákov. Celá aktivita prebiehala v úplne inom, slávnostnom duchu. Program, ktorý si pripravili žiaci druhého a tretieho ročníka, prepletený skvelými číslami našich prvákov, vnášal do povetria slávnostnú atmosféru blížiacich sa osláv našej 50 ročnej jubilantky - Obchodnej akadémie v Rožňave.
Na záver žiaci odovzdali kyticu na znak vďaky a uznania p. riaditeľovi PaedDr. Viktorovi Balážovi. Imatrikulácie boli zavŕšené spoločným sľubom žiakov, že budú napomáhať v rozvíjaní sa školy správnym smerom.
Fotogaléria

ZAV Zvolen 2017
V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa žiaci Sabína Čobádiová a Henrich Palečko pod vedením pani profesorky PaedDr. Emílie Gajdošovej zúčastnili X. ročníka súťaže v spracovaní textov na PC vo Zvolene, kde mohli ukázať, že šikovné prsty máme aj v Rožňave. Súťažiaci z 18 škôl z celého Slovenska boli ubytovaní v internáte SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Naši druháci získali mnoho nových známostí, vedomostí a hlavne skúseností, ktoré dokázali v disciplíne 10-minútového odpisu v programe ZAV s penalizáciou 50 úderov za chybu a v disciplíne 10-minútového odpisu v programe ZAV s penalizáciou 100 úderov za chybu. Naši žiaci uspeli nasledovne:
V prvej disciplíne:
Sabína Čobádiová: 4. miesto s výkonom 379,3 čistých úderov za minútu
Henrich Palečko: 23. miesto 268,7 čistých úderov za minútu

V druhej disciplíne:
Sabína Čobádiová: 7. miesto s výkonom 328,3 čistých úderov za minútu
Henrich Palečko: 26. miesto s výkonom 228,3 čistých úderov za minútu

Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Odborná prax žiakov v Holandsku
Odborná prax žiakov obchodnej akadémie bilingválneho odboru je realizovaná v podnikoch v Holandsku prostredníctvom mobilitných projektov Erasmus+ mobilita jednotlivcov, v súlade so schváleným projektom s názvom Better Practice Deeper Knowledge, ktorý sme pripravili a realizovali v spolupráci s partnerskou školou ROC Flevoland v Almere.

Celý článok + fotogaléria

Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
Vzdelanie a výber správnej strednej školy sú veľmi dôležité v živote mladého človeka. Toto rozhodnutie nie je ľahké a žiaci sú často ovplyvnení tým, kam ide kamarát, čo vraví rodič... Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.
V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 26. 10. 2017 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2018/2019.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.

Zároveň boli žiaci základných škôl informovaní:
 • o úspechoch žiakov školy,
 • o praktických aktivitách cvičných firiem,
 • zahraničných stážach žiakov,
 • vynikajúcich výsledkoch školy v súťažiach aj na medzinárodnej úrovni
 • o možnosti získania štátnych skúšok z anglického jazyka
 • o možnosti získania štátnych skúšok z hospodárskej korešpondencie

Na prezentáciách sa zdôraznila komplexnosť Obchodnej akadémie v Rožňave.

Veríme, že sme zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

Deň zdravej výživy
Ako už tradične každý október, aj tento rok sme v našej škole mali hody. A nie také hocijaké. Po dobrotách z jabĺk a z tekvice z predchádzajúcich rokov, sme si tento rok vybrali ako ústrednú tému našej hostiny "Pani Jeseň" a jej kuchyňu.

Žiaci všetkých tried sa zapojili do tejto akcie, ktorú organizovala Žiacka školská rada, s naozaj veľkým nasadením. Triedy si rozdelili plody jesene a tak v jednej triede mali pridelené ovocie, v inej zeleninu a kapustu, v ďalšej orechy a semená alebo zemiaky...a veru, fantázii sa medze nekládli a žiaci, alebo skôr mamičky a babičky pripravili ozajstnú pastvu pre oči a pre chuťové poháriky.

Veď sa pozrite na priložené fotografie a dobrú chuť..:)

Cvičné firmy sú základom úspechu našej školy....
V dňoch 19. - 20. októbra 2017 sa konal 15. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorého súčasťou bol aj celoslovenský veľtrh cvičných firiem.

Veľtrhu sa zúčastnilo 50 cvičných firiem zo Slovenska, Čiech a Poľska. Medzi nimi boli aj cvičné firmy z Obchodnej akadémie v Rožňave: Adam Koruna - Black Crown a Lukáš Danko - Ovečka Anička.

Žiaci pod vedením Ing. Šivecovej a Ing. Lukáčovej pripravili:
 • výstavný stánok,
 • katalóg produktov firmy v slovenskom a anglickom jazyku,
 • množstvo propagačných materiálov a darčekov,
 • elektronickú prezentáciu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • prezentovanie e-prezentácie (slovenský jazyk, anglický jazyk).
Adelka Pucsoková sa zúčastnila v rámci veľtrhu aj súťaže Elevator pitch (náhodné stretnutie cudzinca s členom cvičnej firmy, ktorý mu v priebehu časového úseku 60 sekúnd predstaví svoju cvičnú firmu v anglickom jazyku).

Kvalitne pripravení žiaci a zaujímavé výstavné stánky priniesli svoje ovocie. Cvičná firma - Ovečka Anička si z veľtrhu odniesla 2. miesto v kategórii Naj...stánok, kde sa hodnotí: dizajn stánku, nápaditosť, originalita, reálnosť, atmosféra a firemná kultúra.

Ďakujeme obidvom cvičným firmám za kvalitnú reprezentáciu školy
a úspešnej cvičnej firme srdečne blahoželáme!


Fotogaléria

Exkurzia v štátnom archíve
18. septembra 2017 žiaci 3. ročníka v rámci predmetu Obchodná korešpondencia boli na exkurzii v Štátnom archíve Košice, pracovisko Rožňava. Vedúci pracoviska Mgr. Ján Lipták nás oboznámil s históriou archívnictva a poslaním pracovísk štátneho archívu.
Odborné pracovníčky nám priblížili problematiku Správy registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. Zaujala nás evidencia v starých registratúrnych (podacích) denníkoch, regionálne noviny z minulého storočia, reštaurovanie starých dokumentov, depozit, matričné knihy a pod. Sme radi, že sme získali informácie o službách archívu i o možnostiach štúdia v bádateľni. Návšteva tejto inštitúcie nám pomohla zorientovať sa v administratíve.

Cezpoľný beh
Dňa 03. 10. 2017 sa 3 žiačky a 3 žiaci z Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili okresnej súťaže v cezpoľnom behu v Dobšinej, kde obsadili krásne dve tretie miesta.

K tomuto peknému výsledku im srdečne blahoželáme!

Európsky týždeň športu
V dňoch od 23. do 30. septembra 2017 sa konal tretí ročník celoeurópskej aktivity, v rámci ktorého naša škola podporila myšlienku #BeActive zorganizovaním štafetového behu okolo multifunkčného ihriska v Obchodnej akadémii. Súťažili všetci žiaci za svoju triedu s takýmto víťazným umiestnením podľa ročníkov:

Z prvého ročníka: I.B - zabehla 103 kôl čo je 15 450 metrov
Z druhého ročníka: II.A - zabehla 105 kôl, 15 750 metrov
Z tretieho ročníka: Aj keď boli víťazmi žiaci III.B s počtom kôl 97, v III.A sa našli aj vytrvalci, ktorí behali celých 20 minút času: Frederik Filip Pápai a Branislav Macko, ktorým sa udeľuje cena riaditeľa školy.

Zo štvrtého ročníka: IV.B s počtom kôl 113 a 16 950 metrami sa stali úplnými víťazmi.

Týmto aktivitám predchádzala turistická prechádzka na Dievčenskú skalu, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka.
Prinášame Vám zaujímavé zábery zo športovo-pohybových aktivít organizovaných našou školou v rámci Európskeho týždňa športových aktivít.

Fotogaléria

Zahraničná prax žiakov OA v Holandsku
V týchto dňoch od 23. 09. 20107 - 05. 11. 2017 praxuje v Almere (Holandsku) 7 žiakov obchodnej akadémie z V. A. Odborná prax žiakov prebieha vďaka podpore projektu v rámci programu Erasmus+.

Všetci im prajeme veľa síl, optimizmu a krásnych zážitkov...

Fotogaléria

Ďalší úspech do vienka obchodnej akadémie....
Dňa 20. 09. 2017 sa učitelia a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava zúčastnili 9. ročníka Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí pod názvom "Mosty bez bariér". Festival sa konal v areáli Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2 v Pribeníku a zúčastnilo sa ho 52 škôl a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Okresného úradu Košice.
Význam tohto podujatia zdôraznila svojou účasťou aj poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková a poslanci NR SR MUDr. Richard Raši a Ing. Róbert Puci.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú tohto podujatia ako aktívni diváci. Tento rok to boli žiaci II. A a II. B triedy.
Prvýkrát sme sa aktívne zúčastnili festivalu aj prostredníctvom cvičných firiem, ktoré po dôslednej domácej príprave postavili na festivale pekný stánok. Cieľom bolo spropagovať svoju školu, a zároveň zladiť časť výstavného stánku s vyhlásenou témou festivalu "Kúsok z nášho srdca". Typické gemerské kroje, tradičná slovenská izba, levanduľové srdiečkové vankúšiky, chutné linecké srdiečka, škvarkové pagáče a žlto-modrá kombinácia propagačnej časti stánku zaujali hodnotiacu porotu a škola so svojim stánkom získala prekrásne 3. miesto v súťaži o "Najkrajší stánok"

K tomuto výsledku významne svojou pomocou prispela firma Agrotrade Group, spol. r. o., za čo jej ďakujeme.
Fotogaléria

Začali sme nový školský rok...

Nový školský rok sa v Obchodnej akadémii v Rožňave začal slávnostným nástupom
na školskom dvore za účasti podpredsedu Košického samosprávneho kraja
Ing. Istvána Zachariaša.

.....a začína nový školský rok
Po dvoch mesiacoch prázdnin vstupujú naši žiaci opäť do svojich tried,
do svojej školy, v ktorej sa udialo veľa nového.
Že čo? To sa dozviete hneď prvý deň v škole.

Nástup žiakov je o 8:30

Slávnostný nástup a príhovor za účasti podpredsedu Košického samosprávneho kraja
sa začína o 9:00 na školskom dvore.
Nasledujú triednické hodiny.
Učebnice a iné pomôcky sa budú vydávať v utorok 5. 9. 2017.


PONUKA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Krásny úspech Patrika Žoriho na Majstrovstvách sveta v SIP 2017
Absolventovi našej školy a všetkým súťažiacim zo Slovenska srdečne blahoželáme!

Viac sa o majstrovstvách sveta dozviete v pripojenom článku....

Zobraziť staršie príspevky