Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Školský internát pri OA v Rožňave
 
 

  Možnosti ubytovania

Ubytovanie je zabezpečené v trojizbových a štvorizbových bunkách so sociálnymi zariadeniami.
 - izby sú dvoj a trojpostelové
 - internát má kapacitu 94 postelí pre študentov

  Cena ubytovania

 - pre študentov stredných škôl 21,- € / mesiac

  Možnosti stravovania

Školský internát zabezpečuje celodenné stravovanie v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy. Ceny sú uvedené v časti Školská jedáleň.

  Využitie voľného času

 vo svojom voľnom čase môžu študenti

 - navštíviť knižnicu školského internátu
 - navštevovať klubovne - TV, DVD
 - využívať internetovú čajovňu
 - zabezpečovať prípravu do školy na počítačoch v jednotlivých bunkách
 - využívať posilňovňu
 - využívať veľkú telocvičňu
 - využívať stolnotenisovú miestnosť
 - zapojiť sa do činnosti rôznych záujmových krúžkov
 

   

Ubytovacie zariadenie
Školský internát pri Obchodnej akadémii v Rožňave
Riaditeľ ŠI
PaedDr. Viktor Baláž
Vedúci výchovy
Mgr. Kvetoslava Mátrayová
Vychovávateľky
Mgr. Lýdia Mezeiová
Mgr. Nora Nagyová
Mgr. Mária Gášpárová
Adresa
Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
Kontakt
058 / 733 13 58, 058 / 732 14 81
Fax
058 / 734 56 25
E-mail
skola@oarv.edu.sk
 
 
"Krajské srdce na dlani"
Fotografie z akcie - krajské oceňovanie dobrovoľníkov - "Krajské srdce na dlani" v Košiciach na Hlavnom námestí v rámci Košických Vianoc, dňa 9.12.2011.Na Školskom internáte pri Obchodnej akadémii pracuje dobrovoľnícka skupina Srdiečko, má v súčasnosti 9 členov. Dievčatá vo svojom voľnom čase navštevujú klientov v Domove dôchodcov Subsiidium a deti v Krízovom centre v Rožňave. Za svoje aktivity boli ocenené krajským centrom.

Seminár na počesť konca roka Medzinárodného dobrovoľníctva
Rok 2011 bol vyhlásený Radou Europy za Medzinárodný rok dobrovoľníctva. Na počesť konca tohto roka sme zorganizovali seminár, ktorý sa konal na pôde Vysokej školy zdravotníctva a soc.práce sv.Alžbety n.o. v Rožňave. Odzneli prednášky a prezentácie na skvalitnenie práce dobrovoľníkov, seminár sa veľmi vydaril, osobitne hostia boli veľmi nadšení a spokojní.