Stredoškolská
odborná činnosť
Súvislá odborná prevádzková prax
Študentské aktivity

Európsky týždeň odborných zručností 2018


Slovakia - Holland
IUVENTA, Mládež v Akcii

Slovakia - Slovenia
Ázijsko Európska spolupráca škôl
Celebrating Diversity 2018
-
10th Conference Asia Europe Classroom Network 2011
-
11th Conference Asia Europe Classroom Network 2013
Students projects AEC

Donau-online

Student Travel Ltd.
FIT FUR JOB - OARV
FIT FUR JOB
fitfurjob.webnode.cz
 Veľká Británia 2007 
 Veľká Británia 2009 
 Veľká Británia 2011
 Veľká Británia 2013 
Study visit in UK
 Guide to Gemer 
Sprievodca po Gemeri
 Manažment
osobných financií
Poznaj svoje peniaze
Cvičné firmy

AUTOCENTRUM OA

William Dolce Rio Dolce
Cvičné firmy - história
Black Crown
Slowino
Ovečka Anička
Penzión Podkova
Študentský časopis