Výzva na predloženie ponuky
Moderné COVP – viac praktických učební, viac žiakov – Obchodná akadémia Rožňava – rekonštrukcia odborných učební
Stredoškolská
odborná činnosť
Súvislá odborná prevádzková prax
Študentské aktivity

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Európsky týždeň odborných zručností 2018


Slovakia - Holland
IUVENTA, Mládež v Akcii
Future is in your hand
Ázijsko Európska spolupráca škôl

Be the Change 2019Our Stories in Photographs 2019

-
Celebrating Diversity 2018
-
10th Conference Asia Europe Classroom Network 2011
-
11th Conference Asia Europe Classroom Network 2013
Students projects AEC
A Diary Of Our Culture
A Diary of Our Life
Gift to a friend
World magic tour
Donau-online

Partnerstvá
európskych škôl
Phoenix - Student Travel Ltd.
FIT FUR JOB
fitfurjob.webnode.cz
 Veľká Británia 2007 
 Veľká Británia 2009 
 Veľká Británia 2011
 Veľká Británia 2013 
Study visit in UK
 Guide to Gemer 
Sprievodca po Gemeri
Cvičné firmy

AUTOCENTRUM OA

William Dolce Rio Dolce
Cvičné firmy - história
Black Crown
Slowino
Ovečka Anička
Penzión Podkova
Študentský časopis
 Manažment
osobných financií
Poznaj svoje peniaze