Úspechy SOČ v školskom roku 2017/2018


 

Lucia Tóthová

sa s prácou

Bloger ako práca

(v odbore č. 15)

umiestnila na 1. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola.


Krisztína Zalcerová

sa s prácou

Mediálny multitasking

(v odbore č. 1)

umiestnila na 2. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola.

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2016/2017


 

Scarlett Krajliková

sa s prácou

Vnímanie a skúsenosti s korupciou v Rožňave v porovnaní so zvyškom Slovenska

(v odbore č. 15 Ekonomika a riadenie)

umiestnila na 2. mieste v krajskom kole SOČ a postúpila do celoštátneho kola.

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2015/2016


 

Martina Szaniszlóová

sa s prácou

Študent strednej školy ako dobrovoľník

(v odbore č. 01 Voľný čas)

umiestnila na 3. mieste v krajskom kole SOČ


Branislav Očkaik

sa s prácou

Návod na lacné cestovanie

(v odbore č. 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia)

umiestnil na 3. mieste v krajskom kole SOČ


Martin Vajzer

sa s prácou

Čím je ovplyvnené naše nakupovanie?

(v odbore č. 15 Ekonomika a riadenie)

umiestnil na 3. mieste v krajskom kole SOČ

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2014/2015


 

Michal Vester

sa s prácou

Time manažment stredoškoláka

(v odbore č. 01 Voľný čas)

umiestnil na 1. mieste v celoštátnom kole SOČ

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2013/2014


 

Lucia Kalinková

sa s prácou

Adrenalínové atrakcie

(v odbore č.08 - Hoteliérstvo, cestovný ruch, gastronómia)

umiestnila na 1. mieste v krajskom kole
a postúpila do celoštátneho kola

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2011/2012


 

Bianka Harsányiová

sa s prácou

Majú ľudia strach pred lietaním?

(v odbore č.08 - Hoteliérstvo a cestovný ruch)

umiestnila na 1. mieste v krajskom kole
a zúčastnila sa aj celoštátneho kola

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2009/2010


 

Martin Homola

sa s prácou

Podnikateľský plán - Homola Computers s.r.o.

(v odbore č.15 - Ekonomika a riadenie)

umiestnil na 1. mieste v krajskom kole
a zúčastnil sa aj celoštátneho kola

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2006/2007


 

Michal Ondrejčík

sa s prácou

Hospodárska blokáda Podnesterska

(v odbore č.8 - Politológia, prírodné vedy, EÚ, geografia)

umiestnil na 1. mieste v krajskom kole a na 1. mieste v celoštátnom kole


Jana Švarcová

sa s prácou

Múzeum gemerskej dediny

(v odbore č. 16 - Kultúra, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba)

umiestnila na 3. mieste v krajskom kole.

 

 

Úspechy SOČ v školskom roku 2005/2006


 

Michal Ondrejčík

sa s prácou

Aspekty Podnesterskej Moldavskej republiky a riešenie jej bezprostredných problémov

(v odbore č.8 - Politológia, prírodné vedy, EÚ, geografia)

umiestnil na 1. mieste v krajskom kole v Košiciach
a na celoštátnom kole v Modre získal zvláštne ocenenie.


Jana Švarcová

sa s prácou

Nezabudnime na zabudnuté

(v odbore č. 16 - Kultúra, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba)

umiestnila na 2. mieste v krajskom kole v Košiciach
a postúpila do celoštátneho kola.

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2018 / 2019