Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Školská jedáleň
 
Školská jedáleň zabezbečuje výdaj celodennej stravy:
Raňajky
0,46 €
Desiata
0,27 €
Obed
1,30 €
Olovrant
0,21 €
Večera
0,76 €
Celodenná strava
3,00 €
 
  • Odhlasovanie zo stravy je deň pred termínom do 14:00.
  • V opačnom prípade hodnota stravy nebude odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.
 Mária Cirbusová, vedúca ŠIJ pri OA Rožňava, 058 / 73 25 458 
 
  
  
  
 
Jedálny lístok