Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Zamestnanci hospodársko - správneho oddelenia

   Mária Cirbusová
vedúca školskej jedálne
marysa6@zoznam.sk
   Valéria Flanderová
sekretariát
skola@oarv.edu.sk
   Gabriela Hacsková
účtovníčka
gabrielahacskova@azet.sk
   Valéria Kraková
personalistika a mzdy
vkrakova@gmail.com
   Ing. Ladislav Szántai
hospodár
hospodar.oarv@gmail.com
   Ing. Juraj Valko Krišťák
správca počítačovej siete a technik IKT
PSS
jurajkristak@zoznam.sk