Školský rok 2016 / 2017

Spracovanie textu na počítači
Krajské kolo vo wordprocessingu
2. miesto:Timotej Lipták

Celoštátne kolo v písaní na PC
4. miesto:Lukáš Lörincz

Celoštátne kolo v úprave textu na PC
4. miesto:Lukáš Lörincz
5. miesto:Laura Tóthová
9. miesto:Michal Vester

Celoštátne kolo vo wordprocessingu
1. miesto:Patrik Žori

Medzinárodné kolo vo wordprocessingu
5. miesto:Patrik Žori

Stredoškolská odborná činnosť
Krajské kolo
2. miesto:Scarlett Krajlíková

Štúrovo pero Zvolen
Celoštátna úroveň
2. miesto:Školský časopis SRŠEŇ

Športové súťaže
Krajské kolá
3. miesto:Basketbal - chlapci
3. miesto:Basketbal - dievčatá
4. miesto:Cezpoľný beh Miroslava Domiková
5. miesto:Volejbal - chlapci

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice
1. miesto:Najlepšia cvičná firma Ján Podkova - Penzión Podkova

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava
3. miesto:Najlepšia elektronická prezentácia cvičná firma SLOWINO, s. r. o.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Praha
4. miesto:Najlepší katalóg cvičná firma Adam Koruna - Black Crown
4. miesto:Najlepší stánok cvičná firma Adam Koruna - Black Crown

Najlepší podnikateľský plán
Krajská úroveň
3. miesto:Katarína Vesterová

Spotrebiteľská výchova
Celoslovenská úroveň
Hlavná cena - vydanie časopisu K€Š