Aktuality
 
Oficiálne výsledky prijímacích skúšok
Oficiálne výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka
Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, odbor: obchodná akadémia
v školskom roku 2016/2017 - 1. kolo.

Oficiálne výsledky PS

Bez hraníc za zelené a zdravé prostredie
Projektové aktivity žiakov a učiteľov Obchodnej akadémie

Žiaci a učitelia Obchodnej akadémie v Rožňave pripravili spoločný projekt
so žiakmi družobnej školy - Poľnohospodárska odborná škola a školský internát
Zsigmunda Szecsényiho, Somogyzsitfa

Celý článok + Fotogaléria

Štúrovo pero 2016
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene bola 23. apríla plná stredoškolákov, vysokoškolákov, významných novinárov a osobností. Konalo sa tu vyhodnotenie 21. ročníka Štúrovho pera. Ide o najprestížnejšiu celoslovenskú súťaž vysokoškolských a stredoškolských časopisov a novinárskych príspevkov.
Každoročne sa do nej zapája veľké množstvo časopisov, v tomto roku ich bolo 81. Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila nášmu časopisu Sršeň 4. miesto za zvyšovanie finančnej gramotnosti článkami vo finančnej rubrike Ach, tie financie. Desať redaktorov získalo päťdňový pobyt v Štrasburgu s návštevou europarlamentu. Medzi týchto 10 redaktorov patrí aj naša šéfredaktorka časopisu Sršeň Stanislava Macková z II.B.
     
Tvoriť časopis je práca náročná, zaberá aj voľný čas, preto poďakovanie za túto prácu patrí všetkým redaktorom a Ing. Jurajovi Valko Krišťákovi za grafickú úpravu Sršňa.

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie
Dňa 22. apríla 2016 sekcia ADK usporiadala v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie v našej škole pre žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci mali za úlohu odpísať text za 10 minút s výkonom min. 200 č. ú/min, napísať obchodný list a vyhotoviť tabuľku podľa zadania. Svoje sily si overilo 21 žiakov pod dohľadom skúšajúcej komisárky Ing. Magdalény Zavackej.

Krajské kolo SOČ
Dátum: 08. 04. 2016
Miesto: SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice

Súťažilo 9 žiakov OA Rožňava v odboroch:

Odbor 01 Problematika voľného času - Martina Szanislóová - III.A
Odbor 03 Potravinárstvo, chémia - Valentína Gazdíková - III.A
Odbor 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - Branislav Očkaík - III.A
Odbor 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - Viktória Fazekašová - III.A
Odbor 13 História, politológia, fil. a právne vedy - Jaroslava Rochfalušiová - III.A
Odbor 13 História, politológia, fil. a právne vedy - Peter Rákai - III.B
Odbor 15 Ekonomika a riadenie - Martin Lukáč - III.A
Odbor 15 Ekonomika a riadenie - Martin Vajzer - III.A
Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia - Renáta Vilimová - III.B

Získali sme tieto ocenenia:

3. miesto: Martina Szanislóová III.A Odbor 01
3. miesto: Branislav Očkaik III.A Odbor 08
3. miesto: Martin Vajzer III.A Odbor 15

B l a h o ž e l á m e     v š e t k ý m     s ú ť a ž i a c i m

Rebríček najlepších slovenských škôl
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

- Najlepšia stredná odborná škola v Košickom kraji,
podľa inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Odkaz na celý článok

Ing. Anna Mikolajová bola ocenená predsedom KSK
Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a strednými školami v okrese Rožňava slávnostné odovzdávanie ocenení za aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu pre pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti najvyšších predstaviteľov KSK - predsedu JUDr. Zdenka Trebuľu, podpredsedov - Ing. Emila Ďurovčíka, Ing. Štefana Zachariáša a vedúceho odboru školstva Ing. Štefana Kandráča.
Medzi ocenenými bola aj učiteľka Obchodnej akdémie v Rožňave, Ing. Anna Mikolajová, učiteľka odborných ekonomických predmetov - účtovníctvo a ekonomické cvičeni.

Srdečne jej blahoželáme a prajeme jej veľa trpezlivosti v ďalšej práci pri odbornej príprave našej mládeže.
Fotogaléria

Pedagogickí zamestnanci Obchodnej akadémie v Rožňave
oslávili svoj DEŇ UČITEĽOV výletom, v rámci ktorého sa v prírode nadýchali čerstvého vzduchu, vo wellness nabrali nové sily pre svoj pedagogický proces a si aj zasúťažili v bowlingu, v stolnom futbale a v biliarde.

A veru im dobre padli aj pesničky zo zbierky hudobníka pána učiteľa Petra Jandu.

Fotogaléria

OA v Rožňave - stále úspešná v projektoch ERAZMUS+
Obchodná akadémia v Rožňave pokračuje vo svojej spolupráci s najväčšou holandskou školou ROV Flevoland Amsterdam a jej ekonomickým odborom, ktorý má sidlo v meste Almere, 20 km od Amsterdamu.

V sobotu pricestovalo v rámci projektu ERAZMUS+ 12 študentov tejto školy do Rožňavy. Vedenie školy zabezpečilo študentom trojtýždňovú súvislú stáž v podnikoch v okrese Rožňava. Študenti sa v rámci praxe zamerajú na výkon medzinárodného obchodu a na marketing vo firmách, v ktorých budú vykonávať odbornú stáž. Komunikačný jazyk je angličtina.

Touto cestou ďakujeme aj firmám, ktoré zabezpečili podmienky pre prax našich zahraničných študentov a tým podporujú spoluprácu so strednými školami a zabezpečujú súlad teórie zákona o odbornom vzdelávaní s praxou.

Sú to firmy: CWT Metal s.r.o., Brzotín, Carmeuse Slovakia s.r.o., Slavec, Agrotrade Group s.r.o., Rožňava, Notes a.s., Betliar, MAYSER Rožňava s. r.o., Brzotín, CMF Slovakia s. r.o.,

Fotogaléria + Video

Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka OA v Rožňave - bilingválne štúdium
na školský rok 2016/2017

Výsledky PS

Deň učiteľov na OA
Keďže 28. marca, kedy si pripomíname Deň učiteľov, sme doma v kruhu priateľov a známych oslavovali sviatky jari, pripomenuli sme si Deň učiteľov na našej škole už v stredu, 23. marca.

Členovia Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie v Rožňave si pripravili krátky program, v ktorom vyzdvihli prácu učiteľov, ale aj prevádzkových zamestnancov školy a poďakovali im tak na školskom dvore za ich namáhavú a obetavú prácu. K ich programu prispel aj zástupca rodičov, pán Dušan Macko, ktorý sa tiež poďakoval všetkým učiteľom a zamestnancom školy za ich prínos a kladný prístup pri výchove a vzdelávaní žiakov.

Rovnako aj riaditeľ školy, PaedDr. Viktor Baláž poďakoval všetkým zamestnancom školy za ich prácu a poprial im veľa trpezlivosti a síl do ich namáhavej a tvorivej práce.

Na záver žiaci odovzdali učiteľom krásne ruže ako symbol ich vďaky, ale aj prejavenej náklonnosti k svojim učiteľom.

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín v OA
Každoročne v marci sa v našej škole koná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín na počesť významného slovenského básnika, oravského rodáka Pavla Országha Hviezdoslava.

Inak to nebolo ani v tomto školskom roku a súťaž sa uskutočnila 21. marca 2016. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov, ktorí prednášali v dvoch kategóriách - poézia a próza. Žiaci ukázali, ako sa dá krásne narábať so slovom, čo všetko sa dá ním vypovedať, a tak emotívne predviedli svoje pripravené ukážky. Súťaže sa zúčastnili aj noví žiaci prvého ročníka. Celý deň sa niesol v príjemnej uvoľnenej atmosfére.

O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: PaedDr. Iveta Emödiová, Mgr. Oľga Dúdorová a Mgr. Ladislav Rášši. Spomedzi jednotlivých recitátorov vybrala týchto žiakov na ocenenie, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole.

POÉZIA
PRÓZA
1.miesto Monika Molnárová (II. A) Lucia Tóthová (I. A)
2.miesto Laura Tóthová (II. A) Veronika Fazekašová (II. A)
3.miesto Zuzana Kolesárová (II. B) Scarlett Krajliková (II. A)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekné umelecké výkony
a oceneným na prvých miestach budeme držať palce v okresnom kole 30. marca!

Fotogaléria

Celoslovenské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači
9. a 10. marca 2016 v Seredi našu školu i Košický kraj reprezentovali Lukáš Lőrinc, David Havko, Michal Vester v UTX a Patrik Žori vo Wordprocessingu. V silnej konkurencii sa nestratili. Patrik Žori sa vo svojej disciplíne WP umiestnil na 2. mieste, Michal Vester v UTX na 7. mieste, David Havko na 8. mieste a Lukáš Lőrinc na 12. mieste. Chlapci sa stretli a zmerali si sily s rovesníkmi vo svojich disciplínach už v stredu a na druhý deň navštívili novozriadené Múzeum holokaustu v Seredi. K dosiahnutým výsledkom našim reprezentantom blahoželáme a veríme, že na ďalšom 51. ročníku súťaže SIP, ktorý usporiada naša škola, si zasúťažia viacerí naši žiaci.

Výsledková listina      Fotogaléria

Krajské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači
v tomto školskom roku sa uskutočnilo 11. februára v Obchodnej akadémii Watsonova v Košiciach. 31 žiakov súťažilo v 3 disciplínach: odpis textu, úprava textu na počítači a wordprocessing. Z našej školy súťažilo 10 žiakov. Lukáš Lőrinc, David Havko, Michal Vester v UTX a Patrik Žori vo WP nás i Košický kraj budú reprezentovať na celoslovenskom kole 9. a 10. marca 2016 v Seredi.

Výsledková listina      Fotogaléria

Školské kolo SOČ
23. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ v priestoroch dielne pre kreatívny marketing. Zúčastnilo sa ho pätnásť najlepších prác žiakov tretieho ročníka v 7 odboroch. Témy boli pestré, žiaci si ich vyberali podľa záujmu z oblastí ku ktorým najviac inklinujú. Práce posúdila odborná porota v zložení: Ing. Fraňová, Ing. Šivecová a Mgr. Rášši a rozhodla o postupe 11 prác do obvodného kola, ktoré sa uskutoční v SOŠ technickej v Michalovciach 1. apríla 2016.

Tabuľka postupujúcich do obvodného kola
P.č.MenoTriedaNázov práceOdbor
1Viktória Fazekašová3. ABiele noci na Dedinkách08 Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia
2Valentína Gazdíková3. AVitalita skrytá v čaji03 Chémia, potravinárstvo
3Martin Lukáč3. ANezastaviteľní šmejdi15 Ekonomika a riadenie
4Branislav Očkaik3. ANávod na lacné cestovanie08 Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia
5Jaroslava Rochfalušiová3. ADedinka pod Radzimom13 História, politológia, filozofia a právne vedy
6Martina Szaniszlóová3. AŠtudent strednej školy v Rožňave ako dobrovoľník01 Problematika voľného času
7Zuzana Turisová3. ADepresia a jej vplyv na mladých ľudí17 Pedagogika, psychológia, sociológia
8Martin Vajzer3. AČím je ovplyvnené naše nakupovanie?15 Ekonomika a riadenie
9Peter Rákai3. BOsobný bankrot a ako sa zbaviť dlhov13 História, politológia, filozofia a právne vedy
10Renáta Vilimová3. BDobročinnosť v našich srdciach17 Pedagogika, psychológia, sociológia
11Štefan Barczi3. CDigitálny marketing11 Informatika

Fotogaléria

Naša prax v LKW Walter
Ako každý žiak Obchodnej akadémie v Rožňave, musel som aj ja absolvovať povinnú odbornú prax vo štvrtom ročníku. Keďže naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s jednou z najväčších expedičných firiem na svete, firmou LKW Walter z Viedne v Rakúsku, naskytla sa mi možnosť, moju prax absolvovať tam...

Celý článok + Fotogaléria

Opäť sme boli úspešní...
Dňa 4. februára 2016 sa konal v Obchodnej akadémii Poprad 8. kontraktačný deň cvičných firiem, na ktorom sa zúčastnilo 12 cvičných firiem a študentských spoločností zo stredných škôl z Popradu, Košíc, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi a Levoče. Súčasťou kontraktačného dňa boli 3 súťaže: o najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím a najzaujímavejší katalóg.
Z našej školy sa kontraktačného dňa zúčastnili žiaci s cvičnou firmou Viliam Dolce - Rio Dolce, f. o. pod vedením Ing. Zuzany Šivecovej. Celý tím opäť potvrdil svoje kvality a vyhral súťaž o najkrajší výstavný stánok.

Fotogaléria

PRÍĎ SI VYSKÚŠAŤ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Máš záujem o štúdium v Obchodnej akadémii v Rožňave -
PRÍĎ SI VYSKÚŠAŤ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY


V dňoch 17. a 18. februára 2016 organizuje Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava "Dni otvorených dverí", počas ktorých si žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl môžu overiť svoje vedomosti na prijímacie skúšky a to:

odbor obchodná akadémia s rozšíreným vyuč. INF - z MAT a zo SJL
odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium 8. a 9. ročník - z ANJ

Na Dňoch otvorených dverí sa môžu zúčastniť aj zákonní zástupcovia, ktorí si počas testovania žiakov môžu obzrieť školu, porozprávať sa s riaditeľom školy, pracovať v učebni na počítačoch s internetom, s interaktívnou tabuľou, tabletom.
Ak sa žiak zúčastní bez doprovodu je potrebné vyplniť súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na organizovanej akcii.

Žiaci si môžu vybrať deň, kedy sa zúčastnia testovania.
Rozpis testovania:

17. 2. 2016 (streda), v tom istom čase aj 18. 2. 2016 (štvrtok)
9:00 .................MAT    10:00............... SJL    11:00...............ANJ

Termín, kedy sa žiak zúčastni testovania oznámte e-mailom skola@oarv.edu.sk v tvare:
meno, škola, deň, predmet... do 10. 2.

Žiak v čase od 9:00 - 13:00 môže využiť aj športový objekt školy
- zábavné hry v telocvični (je potrebná športová obuv)

Obchoďácke fašiangy
Po úspešných Vianočných trhoch, ktoré žiaci a zamestnanci Obchodnej akadémie s nadšením absolvovali v decembri, sa členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s vedením školy vrhli na ďalšiu veselú akciu, ktorou bolo oslávenie obdobia fašiangov.

Celý článok + Fotogaléria

Jazykovka pri obchodnej akadémii v Rožňave
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava otvára
vzdelávacie centrum pre cudzie jazyky s názvom JAZYKOVKA PRI OA.

Jazykové kurzy budú prebiehať zatiaľ v anglickom a nemeckom jazyku.
Kurzy sú určené pre začiatočníkov aj pokročilých.

Podrobnosti...

Vianočné trhy OA
22. 12. 2015 sa v našej škole konal tretí ročník Vianočných trhov OA. Všetky triedy si pripravili stánky so zaujímavou vianočnou ponukou. Zistili sme, že žiaci sú stále viac vynaliezavejší a snažili sa ponúknuť čo najviac svojich výrobkov, prípadne dobrôt, ktoré vlastnoručne pripravili, upiekli, uvarili,.... V predvianočnej ponuke nechýbali perníčky, vianočné ozdoby, rôzne zákusky, vianočný punč, jednohubky, hotdogy, palacinky, pečené mäsko, vianočné ikebany,...
Svoj vlastný stánok pripravila aj redakčná rada školského časopisu Sršeň, ktorá pod patronátom Mgr. Dúdorovej vydala opäť nové, zaujímavé číslo plné informácií zo života školy.
Počas trhov boli ocenení aj najúspešnejší žiaci školských súťaží: rétorika, úprava textu na počítači, olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku, vianočný turnaj vo florbale.
Na záver trhov zneli školským dvorom vianočné piesne v podaní učiteľov anglického jazyka a talentovaných žiačok a žiakov obchodnej akadémie.

Fotogaléria

Spoznávali sme Košice
III. B a III. C absolvovali v stredu 09. 12. 2015 zaujímavú poznávaciu exkurziu v Košiciach. Prvá časť sa odohrala v historickom centre mesta pri úžasnom Dóme sv. Alžbety. Žiaci manažmentu regionálneho cestovného ruchu mali pripravené k jednotlivým historickým objektom v centre mesta sprievodné slovo.
Po obede sme sa presunuli na letisko. Prešli sme detekčnou kontrolou, pohybovali sme sa v neverejnej časti letiska, sledovali prílety pravidelných liniek z Prahy a Viedne a navštívili sme hasičskú stanicu. V letiskovej hale sme videli začiatok letiskovej kontroly cestujúcich a dozvedeli sme sa množstvo ďalších informácií. Na ploche letiska sme videli odstavených niekoľko menších lietadiel rôznych leteckých spoločností z Rakúska, Čiech, Luxemburska, Kataru ...
Aj napriek nepriaznivému počasiu bola exkurzia zaujímavá a priniesla množstvo nových informácií a zážitkov.
Fotogaléria

Najlepšia stredná odborná škola v Košickom samosprávnom kraji
Podľa celkového hodnotenia škôl zverejneného inštitúciou INEKO - nezávislá inštitúcia pre ekonomické a sociálne reformy - je najlepšou strednou odbornou školou v Košickom kraji Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Pri celkovom hodnotení škôl sa sledovali:
  • výsledky maturitných skúšok,
  • nezamestnanosť absolventov,
  • prijímanie na vysoké školy,
  • výsledky štátnej školskej inšpekcie,
  • mimoriadne výsledky a úspechy žiakov v súťažiach,
  • získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov.

V rámci Slovenska skončila obchodná akadémia na 21. mieste (zo 402 hodnotených škôl).

Prvá obchodná akadémia s COVP je z Košického kraja
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava už dlhodobo úspešne implementuje projekty v rámci OP Vzdelávanie. Realizáciou týchto projektov zabezpečuje ďalšie vzdelávanie učiteľov, žiakov ale aj materiálno-technické podmienky pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa požiadaviek praxe.

Na základe dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov a veľmi dobrého materiálno-technického vybavenia dal zriaďovateľ podnet na možnosť realizácie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) aj v tejto škole. Vedenie školy podalo na MŠVVaŠ SR Žiadosť o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania COVP. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a úspešne sa aj realizoval.

Celý článok + Fotogaléria

Akcie Žiackej Školskej Rady
Dňa 24. 11. 2015 sa žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili na konferencii s názvom "Aktivizujme sa!". Zúčastnili sa tam žiačky z II. A a III. B triedy.
Organizátorom akcie bola Rada mládeže Košického kraja, ktorá v spolupráci so Študentským parlamentom mesta Rožňava pripravila program zameraný na aktuálne potreby pracovníkov s mládežou.

Vo štvrtok, 26. 11. 2015 sa uskutočnil workshop pre predsedov a členov Žiackych školských rád v priestoroch Gymnázia v Rožňave. Na workshope sa zúčastnili dve študentky Obchodnej akadémie v Rožňave z II.A triedy - predsedníčka Žiackej školskej rady Katarína Vesterová a členka Žiackej školskej rady Veronika Fazekašová.

... viac o akciách ŽŠR

Ocenenie pre juniorského majstra sveta
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa vo štvrtok 19. novembra 2015 stretli podpredsedovia Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík a István Zachariáš so žiakmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Na slávnostnom podujatí v spoločenskej sále Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach sa podpredseda KSK Emil Ďurovčík spolu s predsedom Školskej komisie Zastupiteľstva KSK Viliamom Zahorčákom poďakoval oceneným za ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinnosti a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 29 jednotlivcov a 4 kolektívy.
Medzi ocenenými bol aj náš žiak Patrik Žori, ktorý sa ako prvý Slovák v júli 2015 stal juniorským majstrom sveta v disciplíne Wordprocessing na svetovej súťaži v spracovaní informácií na počítači v Budapešti.

Študentský život je zábavný aj počas imatrikulácií...
Život študenta je spájaný s rôznymi radosťami aj starosťami, obavami, prekvapeniami. Začína imatrikuláciami na strednej škole a končí stužkovou slávnosťou a maturitnými skúškami.

Aj prváci Obchodnej akadémie v Rožňave začali svoj študentský život slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa konala 16. 11. 2015 v divadelnej sále OKC.

Celý článok + Fotogaléria

Beseda k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra
Naša škola zorganizovala dňa 11. novembra 2015 besedu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Organizátorkou besedy bola PaedDr. Iveta Emödiová v spolupráci s Mgr. Oľgou Dúdorovou. Besedy sa zúčastnili naši študenti 1. a 2. ročníka a tiež študentky z redakčnej rady časopisu Sršeň. Táto beseda vznikla z iniciatívy Matice slovenskej v Rožňave, s ktorou naša škola spolupracuje.
Navštívili nás dvaja vzácni hostia, Mgr. Maroš Smolec, správca Matice slovenskej, šéfredaktor Slovenských národných novín a Jozef Šimonovič, 1. podpredseda MS, slovenský herec a recitátor, predstaviteľ televízneho Ľudovíta Štúra. Obidvaja nám zaujímavou formou priblížili život a činnosť Ľudovíta Štúra, striedavo nás informovali o najvýznamnejších udalostiach v jeho živote, o vývine slovenského jazyka, o Slovenských národných novinách v minulosti, súčasnosti a v budúcnosti.
Celý článok + Fotogaléria

Prezentovali sme úspechy svojej školy...
Dňa 22. 10. 2015 sa v Športovej hale v Rožňave uskutočnila burza stredných škôl okresu Rožňava s názvom Správna voľba povolania. Táto akcia sa uskutočnila s podporou Košického samosprávneho kraja a v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava a sieťou EURES, ktorá aktivizovala v rámci Burzy práce aj zamestnávateľov.

Rovnaká aktivita sa konala aj v Revúcej dňa 28. 10. 2015
pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej.

Na oboch burzách zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2016/2017.

Celý článok + Fotogaléria

Spolupráca s holandskou školou v rámci projektu ERAZMUS+
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava spracovala v programe ERAZMUS+ dvojročný projekt vzájomnej výmeny žiakov v rámci súvislej odbornej praxe študentov.
Projekt je spracovaný s holandskou školou ROC Flevoland, Amsterdam, Holandsko, stredisko v Almere, ktorá má takmer identický študijný program ako naša škola.
V súčasnosti prebieha druhé kolo výmennej stáže žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave v holandských firmách.
Dvanásť žiakov v čase od 24. 10. do 14. 11. 2015 pod vedením pani Mgr. Jany Vidovej, projektovej manažérky projektu ERAZMUS+, má zabezpečené pracovné miesta v holandských firmách a rieši problematiku zahraničného obchodu.

Žiaci získavajú mimoriadne skúsenosti, ktoré môžu využiť kvalitatívne na vyššej úrovni aj v podnikoch so zahraničnou účasťou na Slovensku.
Do Holandska vycestoval v tomto období aj riaditeľ školy, PaedDr. Viktor Baláž, ktorý rokoval s novým vedením školy. Výsledkom rokovania bolo podpísanie memoranda o spolupráci na ďalšie roky. Podpis novej zmluvy je dôkazom aj toho, že sme schopní zabezpečiť holandským študentom aj učiteľom vhodné podmienky na realizáciu svojho programu odbornej praxe.

Fotogaléria

Úspešný 13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v KE
V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa v dňoch 21. - 22. októbra 2015 konal 13. MVCF krajín V4, na ktorom vystavovalo 21 cvičných firiem z Poľska, Českej republiky a zo Slovenska.

Veľtrhu sa z našej školy zúčastnila cvičná firma Rio Dolce. Zamestnanci cvičnej firmy pripravili na veľtrh množstvo propagačných prospektov v slovenskom a v anglickom jazyku a katalóg produktov cvičnej firmy, kde pridali aj ruštinu a nemčinu. Vytvorili výstavný stánok, v ktorom nielen prezentovali svoj predmet podnikania, ale riešili aj konkrétne obchodné prípady, uzatvárali aj obchodné vzťahy a kontakty. Kinga Fehérová a Samo Blaško v slovensko-anglickom dialógu zaujímavo odprezentovali elektronickú prezentáciu o cvičnej firme a o predmete podnikania.

Umiestnenie CF:

1. miesto v súťaži o cenu "Najlepšia elektronická prezentácia"
3. miesto v súťaži o cenu "Najlepšia cvičná firma"

Cvičnej firme blahoželáme.
Všetkým našim cvičným firmám prajeme ďalšie úspešné cvičnofiremné podnikanie.

Fotogaléria

EXKURZIA BRATISLAVA A VIEDEŇ
Dňa 08.10.2015 sa uskutočnila odborná exkurzia do Bratislavy. Hlavným cieľom tejto exkurzie bola prehliadka výrobného závodu Volkswagen Slovakia. Prehliadka závodu trvala 90 minút, študenti sa dozvedeli o histórii závodu, aké modely áut sa v Bratislave vyrábajú, absolvovali niekoľko typov prehliadky - karosáreň, výrobu agregátov (výroba podvozkov, dokonale riadená logistická sieť - dodávka dielu "just in time"). Študenti mali možnosť vidieť najmodernejšiu lisovňu koncernu na svete a najväčší koncernový lis, ktorý lisuje jednotlivé diely karosérie. Na záver navštívili Auto Fórum s výstavnými modelmi áut vyrábaných v Bratislave...

Celý článok + Fotogaléria


Školské kolo súťaže "Najlepší podnikateľský zámer 2015"

Dňa 07.10.2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Najlepší podnikateľský zámer 2015". Do súťaže sa zapojili študenti 2. ročníka (v školskom roku 2014/2015) a do školského kola postúpilo 11 študentov (III.A, III.B, III.C) . Formou prezentácie a obhajoby práce predstavili svoj podnikateľský zámer. Členmi hodnotiacej komisie boli vyučujúce odborného predmetu Podniková ekonomika - Ing. Ivana Fafráková, Ing. Alica Koľveková a Ing. Zuzana Šivecová. Komisia sa zamerala na hodnotenie nápadu, ústneho prejavu, obsahu prezentácie a prezentačných zručností študenta.

Komisia vysoko ocenila kreativitu študentov a veľmi zaujímavé nápady na podnikanie.

Výsledky školského kola:

TOP PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
Vanessa Zelinová (III.A) AMAZING CARS - postup do krajskej súťaže

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Branislav Očkaik (III.A) - EAGLE

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER študijného odboru obchodná akadémia
Štefan Barczi (III.C) - VIP Agency s.r.o.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu
Dominik Krajec (III.C) - DK WELLNESS CENTRUM

Všetkým ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a krásne nápady na podnikanie.
Želáme veľa úspechov.

To, že niekto dosiahne nejaký úspech,
je len dôkazom pre všetkých, že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež.
Abraham Lincoln
Fotogaléria

CENA PRIMÁTORA MESTA
Počas prebiehajúcich osláv Dní mesta Rožňava 2015 boli udelené najvyššie mestské ocenenia. Medzi ocenenými bol aj žiak našej školy Patrik Žori zo IV. A triedy.
Získal CENU PRIMÁTORA MESTA za juniorský titul majstra sveta v disciplíne Wordprocessing a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.
K udelenému oceneniu mu srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Mosty bez bariér
Dňa 17.09.2015 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili akcie s názvom "Mosty bez bariér",
ktorá sa konala v Pribeníku.

Celý článok + Fotogaléria

Výstup Zejmarskou roklinou na Geravy
Dňa 16. 09. 2015 žiaci III.C triedy aj napriek mierne nepriaznivému počasiu
absolvovali zaujímavú poznávaciu turistiku do Slovenského raja...

Celý článok + Fotogaléria

ZLATO Z CELOSVETOVEJ SÚŤAŽE V SPRACOVANÍ INF. NA PC
Patrik Žori, žiak III. A triedy Obchodnej akadémie v Rožňave sa stal v júli 2015
juniorským majstrom sveta v súťaži Spracovanie informácií na počítači v disciplíne
Profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

Celý článok + Fotogaléria

Oplatí sa byť aktívny ☺
Študenti Obchodnej akadémie sa už roky zapájajú do rôznych dlhodobých aktivít medzinárodnej spolupráce a riešia spoločne s mládežou z rôznych krajín Európy a Ázie zadania, ktoré si vymyslia sami - v oblasti prezentovania a spoznávania kultúrneho dedičstva, životného štýlu či bežného života, teda nielen profesionálnu oblasť života - stáže v zahraničí či cvičné firmy.

Dnes dostali úžasnú ponuku, za ktorú partnerským školám v Indonézii ďakujeme, a to zúčastniť sa prezentačných a poznávacích aktivít, ktoré pripravili a pozvali naň mládež a učiteľov z vybraných škôl v krajinách Európy a Ázie. Aktivita, ktorá je jedinečná, má názov "Trails Expedition 2015" a v dňoch 1 - 10 novembra 2015 žiaci (jazykovo zdatní v anglickom jazyku) a učitelia môžu prezentovať svoju kultúru a spoznávať rôznorodosť Európskej, či pre nás kultúrnu exotiku Ázie. Počas týchto dní sa zúčastnia poznávacích výletov života žiakov na ostrove Jáva (hlavné mesto Jakarta), štát Indonézia v juhovýchodnej Ázii.

Držíme im prsty a nezabudnite ENJOY :!!!
Mgr. Jana Vidová

Fotogaléria

Študentská konferencia
V dňoch 11. 06. 2015 - 12. 06. 2015 sa žiaci prvého ročníka Lucia Fazekašová a Martina Plišková zúčastnili v rámci predmetu Manažment osobných financií celoslovenskej študentskej konferencie v Bratislave v centrále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici.

Celý článok + Fotogaléria

Odovzdávanie maturitných vysvedčení
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pripravila na deň 29. 5. 2015 slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení v troch odboroch štúdia, v odbore obchodná akadémia, v odbore obchodná akadémia - bilingválne štúdium a v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu.
Odovzdávanie maturitných vysvedčení v tomto školskom roku bolo trochu výnimočné. Absolventi jednej triedy obchodnej akadémie sú prví absolventi, v Prešovskom a Košickom kraji, ktorí ukončili bilingválne štúdium v anglickom jazyku v odbore obchodná akadémia. Riaditeľ školy im odovzdával maturitné vysvedčenia v anglickom jazyku aj vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške v odbore ekonomika, ktoré boli garantované Jazykovou školou v Košiciach.

Celkove na ústnej forme maturitnej skúške maturovalo 74 žiakov, všetci úspešne. Na bilingválnom odbore maturovalo 21 žiakov, v odbore obchodná akadémia maturovalo 33 žiakov a v odbore MRCR 17 žiakov.
Že obchodná akadémia pripravuje žiakov na život teoreticky aj prakticky svedčia o tom certifikáty, ktoré žiaci prevzali popri maturitných vysvedčeniach - certifikáty o absolvovaní sprievodcovského kurzu, barmanského kurzu, vysvedčenie o štátnej skúška z administratívy a hospodárskej korešpondencie, a certifikát o osvojení si práce v účtovníckom programe na PC a o úspešnej práci v cvičných firmách.

Fotogaléria

Najlepší podnikateľský plán 2015
Úrad Košického samosprávneho kraja, odboru školstva v Košiciach v spolupráci s Obchodnou akadémio Watsonova, Košice organizoval súťaž Najlepší podnikateľský plán pre všetky stredné školy v pôsobnosti KSK.

Iveta Lorinczová preberá pohár za 2. miesto v krajskej súťaži Najlepší podnikateľský plán

Regionálna súťažná prehliadka sa konala 15. 05. 2015. Našu školu reprezentovala Ivetka Lörinczová, žiačka III.C triedy študijného odboru obchodná akadémia. Vypracovala podnikateľský plán na tému Autokino CarIX. Úspešne ho obhájila.
V súťaži získala 2. miesto. Blahoželáme.

Žiačka Iveta Lorinczová s ocenením aj so svojou učiteľkou Ing. Z. Šivecovou.

Fotogaléria

Mladý tvorca 2015 - Top turistická destinácia regiónu
Súčasťou celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015 organizovanej už tradične v areáli Agrokomlexu v Nitre bola aj súťaž Top turistická destinácia regiónu 2015. Súťaž sa konala v dňoch 28. - 30. 04. 2015. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Obchodná akadémia Rožňava sa zapojila projektom Cesty ľadom, ktorý sa zameriaval na propagáciu Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Žiaci III.C študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu Alexandra Vidová, Tomáš Hajdúk, Klaudia Tymzáková, Diana Zatrochová, Barbora Žúdelíková a Štefan Šiling navrhli a zrealizovali úpravu výstavného stánku v zmysle zvolenej témy. Pripravili potrebné propagačné materiály. Veľa času a úsilia venovali príprave prezentácie, ktorá obsahovala nimi natočené a spracované videomateriály o uvedenej destinácii. Zároveň musela byť ozvučená a doplnená sprievodným slovom.

Všetci žiaci aktívne pracovali počas celej súťažnej prehliadky a podávali informácie o zvolenej turistickej destinácii. Mimoriadne poďakovanie patrí Davidovi Kentošovi za jeho pomoc pri úprave videa, prezentácie a propagačných materiálov.

Žiaci zodpovedne vykonávali svoju prácu počas prípravy na súťaž, ako aj počas jej realizácie. Vzorne reprezentovali Obchodnú akadémiu Rožňava.

Fotogaléria

Oficiálne výsledky prijímacích skúšok
Oficiálne výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka Obchodnej akadémie,
Akademika Hronca 8, Rožňava, v školskom roku 2015/2016

odbor:
Obchodná akadémia
Manažment regionálneho cestovného ruchu

Krásne úspechy cvičných firiem v Litve
Naše cvičné firmy William Dolce - Rio Dolce a Lukáš Danko - Ovečka Anička sa v dňoch 22. - 23. 04. 2015 zúčastnili 19. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Litve, v meste Klaipeda. Líderkami týchto firiem sú Ing. Zuzana Šivecová a Ing. Stanislava Lukáčová. Veľtrhu sa zúčastnilo spolu 41 firiem.

Po namáhavej 20 hodinovej ceste a krátkej rekonvalescencii, žiaci so zanietením súťažili s cvičnými firmami z Litvy, Fínska a Ruska. Opätovne potvrdili svoje kvality, a na Slovensko priniesli nádherné umiestnenia.

Cvičná firma Rio Dolce sa stala strieborným víťazom za originálny stánok
(výnimočnosť, atraktívnosť, súvislosť s aktivitami firmy)

Cvičná firma Ovečka Anička si odniesla tri prvé miesta:

1. Najlepšia manažérka, najlepšia reprezentantka - stala sa ňou Alexandra Ambrúšová (sebavedomie, odhodlanosť, úsilie dosiahnuť cieľ, excelentná reakcia v extrémnych situáciách, originálne a jasné vyjadrenie myšlienok, zodpovednosť za svoje činy a tímovú prácu)

2. Zlatý víťaz: Najlepšie schopnosti komunikácie a spolupráce medzi cvičnými firmami stredných škôl (excelentná komunikácia, schopnosť pre kvalifikovanú obsluhu klientov, výborná znalosť a prezentovanie ponúkaných produktov a služieb)

3. Najlepšia cvičná firma - pracovný tím (tímová práca smerujúca k jasnému cieľu, štýlový tím, členovia cvičnej firmy zodpovedajú za seba navzájom, súlad predmetu podnikania s marketingom, výzdobou stánku a oblečením)

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria   +   Článok

Veľký úspech tímu obchoďákov
Naši žiaci sa prvýkrát pod vedením Ing. Fraňovej zapojili do náročnej súťaže Generácia €uro a len malý krôčik ich delil od cesty do Frankfurtu nad Mohanom. Súťaž vyžaduje pomerne hlboké vedomosti a hlavne záujem o makroekonómiu.

Tím Obchoďáci súťažil v zložení žiakov V. A triedy:

Martin Czmorik, Marika Peniašková a Lenka Pavlovská
a umiestnil sa na krásnom 2. mieste v celoštátnom kole.

Súťaž pozostáva z niekoľkých kôl, ktoré sú selekčné a len tie najlepšie tímy postúpia do vyššieho kola. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 104 tímov. V prvom kola žiaci odpovedali online na 30 otázok rôznej obtiažnosti z oblasti makroekonómie. V druhom kole žiaci písali esej, v ktorej samostatne rozhodovali o použití určitých makroekonomických nástrojov týkajúcich sa menovej politiky ECB.

Do tretieho, celoštátneho kola sa prepracovalo už len 6 najlepších tímov. Toto kolo bolo najťažšie, keďže úlohou žiakov bolo vytvoriť prezentáciu a pred porotou, ktorá sa skladala z odborníkov NBS, pútavou formou obhájiť svoje rozhodnutie z eseje a tiež odpovedať na otázky z makroekonomickej politiky eurozóny.
Pevne dúfame, že sa tento úspech podarí v budúcnosti zopakovať aj ďalším zanietencom makroekonómie z našej školy.

SOČ
Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sa všetci žiaci tretieho ročníka zapojili do stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola postúpilo 11 prác v šiestich odboroch. Keďže z každého odboru môžu postúpiť do obvodného kola iba 2 práce, 9 prác postúpilo do ďalšieho kola v Spišskej Novej Vsi 26. 03. 2015.

Do krajského kola sa prepracovalo 7 prác,
ktoré reprezentovali našu školu v Košiciach 01. 04. 2015.

MenoTriedaTémaOdbor
Jozef HorváthIII. AManipulácia más17
Gabriela HricováIII. AVplyv požiaru hradu Krásna Hôrka na turizmus v regióne Horný Gemer08
Michal MišendaIII. AČo je start-up?15
Michal VesterIII. ATime manažment stredoškoláka01
Daniela ŠnírerováIII. CNekalé praktiky obchodníkov pri potravinárskom tovare13
Viktória KoósováIII. CItinerár pobytu v Slovenskom raji08
Diana ZatrochováIII. CKvalita života nezamestnaných15

Z týchto prác to bola práca a prezentácia Michala Vestera: Time manažment stredoškoláka, ktorá upútala odbornú porotu v odbore 01 - Voľný čas a obsadila 1. miesto, preto postupuje do celoštátneho kola v Piešťanoch v dňoch 21. - 24. 04. 2015.

Fotogaléria

Druhé kolo výmennej stáže
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava spracovala v programe ERAZMUS+ dvojročný projekt vzájomnej výmeny žiakov v rámci súvislej odbornej praxe študentov.

Projekt je spracovaný s holandskou školou ROC Flevoland, Amsterdam, Holandsko, stredisko v Almere, ktorá má takmer identický študijný program ako naša škola.

Prvé kolo výmeny žiakov sa uskutočnilo v roku 2014 (v apríli 2014 tu boli žiaci z Holandska, v novembri 2014 boli naši žiaci v Holandsku).

Druhé kolo výmennej stáže sa začína 12. 4. 2015. Dvanásť študentov z Holandska a dvaja učitelia pricestovali do Rožňavy a v pondelok 13. 4. sú už zapojení do aktivít v rámci Rožňavských firiem.


Prijímacie skúšky 2015
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka OA v Rožňave
- bilingválne štúdium v školskom roku 2015/2016

Výsledky PS 1. 4. 2015

Žiaci, ktorí splnili kritéria sú prijatí.

Celoslovenské kolo súťaže žiakov v spracovaní inf. na počítači
Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa konalo 10. a 11. marca 2015 v Spojenej škole Slanická Osada, Námestovo. Náš kraj reprezentovalo 9 žiakov, z toho 4 žiaci našej OA: 1. disciplíne - odpis textu: Tomáš Hajdúk, III. C a Radovan Mike, IV. B v 2. disciplíne - úprava textu na počítači: Radovan Mike, IV. B a Alexandra Szepessyová, IV. B v 3. disciplíne - profesionálne spracovanie textu - wordprocessing: Patrik Žori, III. A.

V silnej a vyrovnanej konkurencii sa naši reprezentanti nestratili, ba v novej 3. disciplíne zažiaril Patrik Žori, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a opäť našu školu zviditeľnil v celoslovenskom meradle. Minuloročný víťaz Radovan Mike v UTX sa umiestnil na 4. mieste.

Najlepším srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Súťažiaci spoznali ďalší krásny kút našej vlasti a po súťaži navštívili Oravský hrad a múr Oravskej priehrady.

Výsledková listina

Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
12. februára 2015 v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice

Zo 7 odborných škôl súťažilo 37 žiakov v disciplínach: odpis textu, úprava textu na počítači a wordprocessing. Našim úspešným žiakom blahoželáme a veríme, že nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole SIP v Slanickej osade pri Námestove 10. a 11. marca 2015.

Výsledková listina

Fotogaléria

DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU
OA Rožňava organizuje dňa 10. februára 2015
2. ročník konferencie "Deň bezpečného internetu".

Akcia sa uskotuční v divadelnej sále OKC od 9:00 za prítomnosti
žiakov a učiteľov Obchodnej akadémie.

Hosťom konferencie je Mária Tóthová Šimčáková - odborná garantka projektu e-deti.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

OA Rožňava inovuje odbory štúdia
Odbory štúdia:
6317 M - obchodná akadémia - všeobecná
6317 M - obchodná akadémia - rozšírené vyučovanie informatiky
6324 M - manažment regionálneho cestovného ruchu
6317 M 74 - obchodná akadémia - bilingválne štúdium (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)

Bilingválne štúdium - jedinečnosť regiónu
5-ročné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Žiak získa v anglickom jazyku všeobecné
aj odborné znalosti a môže získať vysvedčenie o štátnej skúške z ANJ.
Prípravné testy a kritériá na prijímacie skúšky sú uverejnené na stránke školy,
sekciaOA-bilingválne štúdium.

NOVÉ - obchodná akadémie z rozšíreným vyučovaním informatiky
zabezpečí vzdelanie vyhľadávané v praxi: EKONÓM - INFORMATIK

Škola sa v stáva od školského roka 2015/2016 Centrom odborného vzdelávania
pre kreatívnu ekonomiku (COV). Škola bude v rámci COV spolupracovať s vysokými školami a IT firmami v oblasti ekonomiky a informatiky.


V súčasnosti má škola 12 tried, z toho 4 triedy obchodnej akadémie 5 tried obchodnej akadémie - bilingválneho odboru a 3 triedy manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Celkový počet žiakov je 290.
Súčasťou Obchodnej akadémie je školský internát a školská jedáleň.

Škola pripravuje žiakov na prax ako aj na vzdelávanie v systéme vysokých škôl.

Škola je zapojená do projektu OA Rožňava - moderná škola, v rámci ktorej bude v marci 2015 vybavená prostriedkami informačných technológií v sume 60 tisíc EUR.

Vybavenie školy:
6 odborných učební s PC a s internetom
1 učebňa kontinuálneho vzdelávania s 21 notebookmi
4 odborné učebne s interaktívnou tabuľou
1 jazykové laboratórium a 5 jazykových učební
1 telocvičňa 32 x 18 s posilňovňou
1 viacúčelové ihrisko s umelým povrchom

Prioritou školy je spokojný zákazník - úspešný absolvent, schopný okamžite sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Víziou školy je stať sa prostredníctvom inovačných metód a postupov vo vzdelávaní žiakov jednotkou medzi strednými školami v okrese Rožňava a v Košickom kraji sa zaradiť medzi najlepšie stredné odborné školy.